Ga terugHome      Nieuws      Natuur & Milieu en FedEx Express werken samen aan duurzame transportsector
Nieuwsbericht

Natuur & Milieu en FedEx Express werken samen aan duurzame transportsector

Portretfoto Dieuwertje Penders
Dieuwertje Penders
Natuur & Milieu en FedEx Express gaan samenwerken om de weg vrij te maken voor een duurzamere transportsector. Met een financiële bijdrage van FedEx Express Europe kan Natuur & Milieu de komende twaalf maanden drie deelprojecten uitvoeren. Deze hebben als doel om duurzame oplossingen te versnellen en zo de CO2-uitstoot terug te dringen op de weg, in distributiecentra en in de luchtvaart.
De achterkant van een wit FedEx busje, over een eenrichtingsweg naast een rij bomen

Met de projecten gaan we samenwerken aan meerdere resultaten. We willen bedrijven met een klein tot middelgroot wagenpark aansporen om over te stappen op emissievrij vervoer, het gebruik stimuleren van hernieuwbare energie en oplaadinfrastructuur in distributiecentra en de invoering stimuleren van synthetische vliegtuigbrandstoffen als middel om de uitstoot van moderne vliegtuigen te verminderen.

Belangrijke rol transportsector
De vervoerssector kan een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen in het Parijsakkoord. De EU Green Deal heeft ook geleid tot specifieke doelstellingen voor vervoer die zijn opgenomen in de Europese strategie voor duurzame en slimme mobiliteit. In Nederland is het goederenvervoer verantwoordelijk voor 12 procent van de CO2-uitstoot van de Nederlandse economie. De luchtvaart is verantwoordelijk voor 45 procent van deze uitstoot en het wegvervoer voor nog eens 21 procent (Bron: CBS, 2019). Natuur & Milieu is daarom verheugd om samen aan de slag te gaan met de steun van FedEx Express. FedEx Express brengt de expertise van zijn duurzaamheidsafdeling in en zijn ervaring en perspectief als exploitant van een uitgebreid Europees wegennet.

Marjolein Demmers, directeur van Natuur & Milieu: “Onze ambitie is dat deze samenwerking ertoe leidt dat duurzame logistieke oplossingen gemakkelijk beschikbaar en toegankelijk worden. Daarnaast willen we een aanzienlijke vermindering stimuleren van de CO2-uitstoot van de transportsector. We kijken ernaar uit om samen te werken aan het bereiken van klimaatdoelstellingen in Europa.”

David Canavan, Chief Operating Officer van FedEx Express: “Elektrificatie van onze eigen vloot voor het ophalen en afleveren van pakketten en het voorbereiden van onze faciliteiten op de behoeften van de toekomst zijn belangrijke onderdelen van de manier waarop FedEx Express in Europa CO2-neutraal zal opereren. Door samen te werken met Natuur & Milieu zijn we er trots op dat we een rol kunnen spelen bij het mogelijk maken van zero emissie-oplossingen op een bredere schaal.”

Persvoorlichters

Voor persgerelateerde vragen kun je terecht bij een van onze persvoorlichters.

dieuwertje penders
Dieuwertje Penders Persvoorlichter
wietske de lange
Wietske de Lange Persvoorlichter