Ga terugHome      Nieuws      In gesprek met Britse ngo E3G
Interview

In gesprek met Britse ngo E3G: ‘Wij zien nog steeds kansen voor groen beleid’

Portretfoto Karen van den Einden
Karen van den Einden
De Tweede Kamerverkiezingen van november en het verloop van de formatie maken de kans op een rechts kabinet iedere dag groter. Natuur & Milieu behaalt veel van haar impact in aanpassingen van wet- en regelgeving. Wij richten ons daarbij vooral op politici en ambtenaren in Den Haag. Wat betekent de verkiezingsuitslag voor onze strategie en manier van werken?
Twee mensen fietsen door groen Nederlands landschap

Karen van den Einden, Senior Adviseur Public Affairs van Natuur & Milieu: ‘De nieuwe politieke realiteit biedt een grote nieuwe uitdaging voor ons. Maar Natuur & Milieu houdt nauwgezet in de gaten wie er straks aan het roer zit en waar we raakvlakken kunnen ontdekken met onze doelen.’

Tegelijk staan de verkozen partijen zelf ook voor een grote uitdaging: zij moeten het vertrouwen van de kiezers herstellen. ‘Het goede nieuws is dat politici dit vertrouwen alleen kunnen herstellen door het eerlijke verhaal te vertellen,’ zegt Karen. ‘Het verhaal over de uitdagingen waar ons land voor staat. Wij zien daarbij nog steeds kansen voor groen beleid. Zo zijn de grootste partijen allemaal overtuigd van het belang van betere Europese treinverbindingen en een eerlijk verdienmodel voor boeren.’

Duidelijk is wel dat het lastiger wordt om echt ambitieus natuur- en klimaatbeleid voor elkaar te krijgen. We spraken het Britse E3G, een onafhankelijke denktank die zich bezighoudt met klimaatverandering. Hoe gingen zij het afgelopen decennium om met een conservatieve
regering?

Natuur & Milieu houdt nauwgezet in de gaten wie er straks aan het roer zit en waar we raakvlakken kunnen ontdekken met onze doelen.

Portretfoto Karen van den Einden
Karen van den Einden
Senior Adviseur Public Affairs

Tumultueuze periode

De laatste paar jaar is het onrustig in het Britse parlement. Helemaal sinds het land de Europese Unie verliet. Vele minister-presidenten passeerden de revue en allemaal brachten ze wat anders mee in het parlement. Doordat conservatieve partijen en parlementariërs meer aandacht kregen, veranderden de debatten over duurzaamheid flink. Daarmee steeg ook het verzet tegen klimaatmaatregelen. Die werden als dwingend en duur neergezet; iets wat wij in Nederland ook terugzien.

Ed Matthew, campagnedirecteur bij E3G, vertelt: ‘Nadat de conservatieven in 2010 aan de macht kwamen, veranderde alles. Ze namen snel afstand van het groene beleid dat ze in de oppositie hadden gesteund. Ze namen standpunten in die uit de olie- en gasindustrie kwamen. Ze zaten in een coalitieregering, dus we konden samenwerken met de liberaal-democraten om te voorkomen dat ze erge schade zouden aanrichten. We hebben een nauwe werkrelatie opgebouwd met de adviseurs van de vice-premier en de minister, en zij hielpen een aantal van onze belangrijkste beleidsmaatregelen over de streep te krijgen, waaronder de Groene Investeringsbank. De conservatieven behaalden echter in 2015 een meerderheid in het Britse parlement en in 2016 werd er enorm veel schade toegebracht aan het Britse klimaatbeleid. Een paar voorbeelden: de Groene Investeringsbank werd verkocht, het teruglevertarief voor onder andere zonnepanelen werd afgeschaft, de isolatiesubsidies werden met de helft verlaagd en windenergie op land werd verboden. ‘We moesten onze strategie veranderen,’ vervolgt Ed. ‘We maakten uitgebreide analyses van wat mensen echt beweegt. Wat vinden zij belangrijk en wat zijn hun uitdagingen? Woningen in het noorden van het land waren bijvoorbeeld heel slecht geïsoleerd. De conservatieven wilden graag stemmen winnen in Noord-Engeland. Dus daar concentreerden we ons toen op.’

Ed: ‘De Conservatieven wilden ook naar geen enkele NGO luisteren. Ze wilden alleen luisteren naar degenen die zich in hun eigen politieke ‘bubbel’ bevonden. Ze wilden graag blijven praten over het Britse klimaatleiderschap, omdat Groot-Brittannië een goede staat van dienst had op het gebied van emissiereductie in de energiesector, aangezien Groot-Brittannië was overgestapt van steenkool naar gas en windenergie. Maar in bijna elke andere sector was de emissiereductie tot stilstand gekomen. Maar ze wilden internationaal de mantel van leiderschap hebben, dus hielden ze vast aan de groene retoriek, terwijl ze in eigen land weinig deden om de klimaatdoelstellingen te halen. Johnson bracht de Conservatieven in een veel progressievere klimaatactiepositie omdat hij werd omringd door adviseurs die veel groener waren – dit was nuttig voor COP26 in Glasgow. Maar nadat hij aftrad werd hij vervangen door Liz Truss (slechts één maand in functie en klimaatscepticus) en vervolgens door huidig premier Rishi Sunak. Hij is minder een klimaatscepticus, maar heeft wel een beslissing heeft genomen om een veel regressiever standpunt in te nemen over klimaatactie. Van al die conservatieve premiers heeft er dus maar één van klimaatactie een prioriteit gemaakt. Als gevolg hiervan ligt Groot-Brittannië niet op koers om zijn klimaatdoelstelling te halen om de uitstoot tegen 2030 met 68% te verminderen.’

Anders nadenken

Karen: ‘We leren veel van ngo’s als E3G. Uiteraard blijven wij werken aan onze klimaat- en biodiversiteitsdoelen. Maar we gaan anders nadenken over de manier waarop. Het gaat dan minder over klimaat, en meer over gezondheid, leefbaarheid, natuurbeleving en overlast. Over verspilling en eerlijk beleid. Daarbij werken we minder vanuit de analyse van wat de grootste impact heeft, en meer vanuit wat mensen bezighoudt en raakt.’

Ed: ‘Daarbij is het erg belangrijk hoe je je boodschap brengt en vooral ook welke woorden je kiest. We hebben veel tijd gestoken in de formulering van teksten: welke argumenten werken wel en welke komen niet aan?’

Gelukkig tonen onderzoeken aan dat mensen klimaat en natuur wel degelijk nog steeds belangrijk vinden. En niet alleen linksstemmend, maar ook rechts publiek vindt het relevant. Maar wat ook uit deze onderzoeken komt, is dat wel duidelijk moet zijn wat voor invloed de maatregelen hebben op hun omgeving of leven.

‘Deze onderzoeken bevestigen onze insteek dat het goed is klimaat- en natuuronderwerpen los te trekken uit de polarisatie. Om juist te focussen op wat mensen belangrijk vinden en wat hen bezighoudt. Bijvoorbeeld meer groen in de leefomgeving en minder steen. Daarbij moeten we wel beseffen en accepteren dat de verandering langzamer kan gaan dan we willen, en soms met kleinere stappen. Binnen de beperkingen zijn er genoeg mogelijkheden,’ legt Karen uit.

Ed: ‘Eén onderdeel van onze nieuwe strategie was het opbouwen van allianties met bedrijven, waarvan we wisten dat de conservatieven ernaar zouden luisteren. We gebruikten de allianties en vele voorbeelden uit het bedrijfsleven in onze lobby. Daarmee lieten we zien dat het bedrijfsleven veel verder wilde gaan dan het nieuwe conservatieve beleid. We hebben daar dus van geprofiteerd om te laten zien dat beleid ter ondersteuning van klimaatactie nu mainstream is in het bedrijfsleven. Het was belangrijk dat we sterke partnerschappen opbouwden met deze belanghebbenden, waaronder veel zaken- en financiële verenigingen, zodat we deze oplossingen samen konden bevorderen.

Karen licht toe dat ook Natuur & Milieu dit pad bewandelt: ‘Ook wij zoeken nu nóg meer de samenwerking op en we bouwen aan nieuwe coalities met bedrijven die betrokken zijn bij klimaat- en natuurbeleid en die zich erover uitspreken.’ Karen vervolgt: ‘Zo bereiden we ons voor op een nieuw kabinet en proberen we de visie die zij voor Nederland hebben te beïnvloeden.’

Hoopvol advies

‘Het allerbelangrijkste: houd de moed hoog en wees niet te negatief,’ sluit Ed af. ‘Benut de rugwind, maak gebruik van de kracht van het progressieve bedrijfsleven, gebruik economische boodschappen om kracht bij te zetten en gebruik de media voor invloed. Vergeet niet dat er maar één levensvatbare economische toekomst is: een netto-nultoekomst. Je verliest wat directe invloed, maar je zult nieuwe manieren vinden om nog steeds impact te bereiken. Bijvoorbeeld door veel samen te werken met bedrijven die vooruit willen.’

Eén onderdeel van onze nieuwe strategie was het opbouwen van allianties met bedrijven, waarvan we wisten dat de conservatieven ernaar zouden luisteren. We gebruikten de allianties en vele voorbeelden uit het bedrijfsleven in onze lobby. Daarmee lieten we zien dat het bedrijfsleven veel verder wilde gaan dan het nieuwe conservatieve beleid.

Ed Matthew
Campagnedirecteur E3G

Dit artikel verscheen in ons magazine Update in april 2024

Persvoorlichters

Voor persgerelateerde vragen kun je terecht bij een van onze persvoorlichters.

dieuwertje penders
Dieuwertje Penders Persvoorlichter
wietske de lange
Wietske de Lange Persvoorlichter