Ga terugHome      Nieuws      Ban op zonnevelden op landbouwgrond is slecht voor boer, natuur en klimaat
Nieuws

Ban op zonnevelden op landbouwgrond is slecht voor boer, natuur en klimaat

Portretfoto Wietske de Lange
Wietske de Lange
De ‘zonnebrief’ die de minister van Klimaat en Energie vandaag aan de Kamer stuurde, maakt het onmogelijk zonneparken op landbouwgrond te ontwikkelen. De zonsector, natuur-, bewoners- en milieuorganisaties die de gedragscode zon op land eerder tekenden, roepen het kabinet op om de keuze over wel of geen zonnepark op landbouwgrond, een lokaal besluit te laten zijn.
Zonnepanelen in een weide met roze bloemetjes en een blauwe lucht

De ‘zonnebrief’ die minister van Klimaat en Energie vandaag aan de Kamer stuurde, maakt het onmogelijk zonneparken op landbouwgrond te ontwikkelen. Het is onduidelijk wat deze ‘ban’ moet opleveren. Natuur & Milieu maakte een paar jaar geleden samen met de zonne-energiesector, natuur-, bewoners- en andere milieuorganisaties in de gedragscode zon op land juist afspraken over betrokkenheid van omwonenden, meer natuur en de belangen van de agrarische grondeigenaren. Wij roepen samen het kabinet op om de keuze voor wel of geen zonnepark op landbouwgrond een lokaal besluit te laten zijn.

De landelijke ban doet geen recht aan de boeren die hun bedrijf met een zonneveld duurzaam willen veranderen, aan de kansen om met zonneparken ook natuur te ontwikkelen, aan de initiatieven van lokale burgercoöperaties en aan de noodzaak om veel meer hernieuwbare elektriciteit te produceren om zo klimaatverandering te stoppen. Ook doet de ban geen recht aan het participatieve proces in de RES-regio’s en aan de afspraken uit het Klimaatakkoord over hoe zonnevelden samen met omwonenden ontwikkeld moeten worden.

Zon op land onmisbaar
De vraag naar duurzame elektriciteit neemt in rap tempo toe. Het kabinet besloot onlangs dat de elektriciteitsvoorziening in 2035 volledig CO2-vrij moet zijn. Zoals geschetst in het deze week gepresenteerde Nationaal Plan Energiesysteem verdubbelt de elektriciteitsvraag richting 2030 en groeit deze verder naar ongeveer 600 TWh. Het is ondenkbaar dat dat gaat lukken als het zon op land zo lastig gemaakt wordt. Naast de mogelijkheden van zonnepanelen op woningen en andere grote daken en gevels, of op water zonder belangrijke natuurfuncties, is de inzet van landbouwgrond essentieel om de energietransitie te kunnen realiseren. Zeker omdat een groot percentage van ons land landbouwgrond is.

Besluit lokaal
De zonsector, natuur-, bewoners- en milieuorganisaties die de gedragscode zon op land eerder tekenden, roepen het kabinet op om de keuze over wel of geen zonnepark op landbouwgrond, een lokaal besluit te laten zijn. Gemeenten kunnen de situatie ter plekke goed beoordelen. Met landelijke steun voor zonne-energie, bescherming van natuurwaarden op landbouwgrond en kaders voor de natuurinclusieve ontwikkeling van duurzame energie en voor combinaties tussen zon en landbouw.

Persvoorlichters

Voor persgerelateerde vragen kun je terecht bij een van onze persvoorlichters.

dieuwertje penders
Dieuwertje Penders Persvoorlichter
wietske de lange
Wietske de Lange Persvoorlichter