Ga terugHome      Nieuws      Burgerwetenschappers onderzoeken waterkwaliteit ruim 1600 kleine wateren
Nieuwsbericht

Burgerwetenschappers onderzoeken waterkwaliteit ruim 1600 kleine wateren

Portretfoto Wietske de Lange
Wietske de Lange
Deelnemers van het project 'Nomineer je sloot' krijgen vandaag een terugkoppeling over de kwaliteit van de sloten en andere watertjes die zijn onderzocht. Vierduizend suggesties voor plekken kwamen binnen, toen deze zomer iedereen een sloot kon nomineren in het kader van het jaarlijkse kwaliteitsonderzoek van de kleine wateren.
Vang de Watermonsters Rosan aan het meten

In totaal werd een selectie van 1.679 slootjes, vennetjes en grachten in Nederland door 425 burgerwetenschappers gemeten. Dit project is georganiseerd door onder meer Natuur & Milieu, het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), ASN Bank en zes waterschappen.

Volledig onderzoeksrapport in november

Dankzij de grote groep burgerwetenschappers die allemaal een live instructie of webinar van het NIOO-KNAW volgden, zijn 1.679 watertjes bemonsterd. Zoals ieder jaar waren er ook nu veel metingen in woonwijken, een kleiner deel in het buitengebied rondom de stad en een klein aantal in de natuur. In november zijn de professionele onderzoekers van het NIOO-KNAW klaar met hun volledige analyse en wordt voor het vierde jaar op rij de resultaten van het burgeronderzoek over de kleine wateren bekend gemaakt. De afgelopen jaren had slechts één op de vijf van deze wateren een goede waterkwaliteit.

Bekijk de resultaten op de kaart

Het is geweldig om te zien hoeveel mensen betrokken zijn en nieuwsgierig naar de waterkwaliteit van de sloot of een ven in de buurt. Dankzij de betrokken burgerwetenschappers krijgen we steeds een beter beeld van hoe deze watertjes ervoor staan.

Burgerwetenschapper bezig voor vang de watermonsters
Rob van Tilburg
Directeur Programma’s Natuur & Milieu

Verschillende oorzaken, verschillende oplossingen

De oorzaak van een mindere waterkwaliteit is overal verschillend. De belangrijkste redenen zijn in de stad riooloverstort (met poepresten, medicijnen en bijvoorbeeld verfresten), in het landelijk gebied mest en bestrijdingsmiddelen, en in de buurt van industrie zijn het vaak verschillende bekende maar ook veel onbekende stoffen. Landbouworganisaties en waterschappen stimuleren boeren om maatregelen te nemen zoals bijvoorbeeld bufferzones. En bedrijven om bedrijfsterreinen schoon te houden en regenwater af te koppelen van het riool. Waterpartners zetten zich zo samen in voor verbetering van de waterkwaliteit met gerichte maatregelen die passen bij de plek van vervuiling. Ook kunnen mensen zelf bijdragen door bijvoorbeeld minder tegels en meer planten of gras in hun tuin te hebben, een regenton te plaatsen of de regenpijp af te koppelen. En gebruik geen bestrijdingsmiddelen in de tuin of anti-vlooienmiddelen voor huisdieren, deze belanden allemaal in het oppervlaktewater.

zwaan zwemt door sloot

Europese eisen voor waterkwaliteit

In 2027 moeten alle wateren in Nederland voldoen aan de Europese eisen voor waterkwaliteit (KRW). Uiterlijk in dat jaar moet al het water in Europa voldoende schoon en gezond zijn. Kleine wateren vormen samen een derde van het Nederlandse oppervlaktewater en vormen de haarvaten van het watersysteem. Daarom is het zo belangrijk de kleine wateren ook mee te nemen. In de officiële KRW-metingen wordt vooral gemeten in de grote wateren.

Betrokken organisaties

Vang de Watermonsters is een landelijk burgeronderzoek om de waterkwaliteit van de kleine wateren van Nederland in kaart te brengen. Editie 2022 is een project van Natuur & Milieu, zes waterschappen, ASN Bank, NWB Bank, Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), Stichting Vivace, FLORON / RAVON, en Vlinderstichting. De zes waterschappen zijn: Hoogheemraadschap van Delfland, hoogheemraadschap van Rijnland, hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, waterschap Brabantse Delta, waterschap Hollandse Delta en Wetterskip Fryslân.

Persvoorlichters

Voor persgerelateerde vragen kun je terecht bij een van onze persvoorlichters.

dieuwertje penders
Dieuwertje Penders Persvoorlichter
wietske de lange
Wietske de Lange Persvoorlichter