Biodiversiteit in sloten, vennen en grachten nog steeds in de knel.

Wederom scoort de waterkwaliteit over de hele linie een dikke onvoldoende. Dat blijk uit de nieuwe resultaten van het burgeronderzoek ‘Vang de Watermonsters’. Van alle gemeten wateren heeft 80% een matige tot slechte waterkwaliteit. Dit is vergelijkbaar met de resultaten van voorgaande jaren. Planten en dieren in en rond het water krijgen door de aanhoudend slechte water- en oeverkwaliteit geen gelegenheid te herstellen.

We hebben een bredere aanpak nodig om de waterkwaliteit in Nederland te verbeteren. Wij pleiten voor het slim combineren van oplossingen die tegelijkertijd stikstof-en CO2-uitstoot verminderen, waterkwaliteit verbeteren en bijdragen aan natuurherstel. Bekijk de resultaten op onderstaande kaart.

De cijfers

Resultaten van 2022
  • 80% van de wateren heeft een matige tot slechte kwaliteit, waarvan 20 % een slechte waterkwaliteit heeft
  • 1679 slootjes, vennetjes en grachten in Nederland zijn gemeten
  • 425 burgerwetenschappers hebben tussen de 3 en 4 watertjes gemeten
  • 3817 locaties zijn door mensen in Nederlanders genomineerd
  • 825 burgerwetenschappers hebben een training gevolgd van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW)

Opvallend is dat 30% van de onderzochte wateren wel voldoende helder is voor plantengroei, maar er weinig planten groeien. Helder water laat zien dat de voedingsstoffen zoals nitraat en fosfaat in orde zijn. Er is bij deze wateren in potentie een goede basis voor de waterkwaliteit. De druk op dit type wateren ligt vermoedelijk in andere verstoringen, zoals bestrijdingsmiddelen, microvervuilers of het beheer van de wateren zoals schonen van sloten of maaien van opkomende planten. Op onderstaande kaart zie je per gemeten locatie de resultaten van de waterkwaliteit.

Lees hier ons nieuwsbericht over de totstandkoming van de resultaten of duik gelijk de diepte in met het officiële onderzoeksrapport van 2022.

3 8 1 7
sloten genomineerd!

Aanpakken bronnen van vervuiling

Er is te weinig aandacht geweest voor de échte oorzaken van slechte waterkwaliteit: het reduceren van de uitstoot van verontreinigende stoffen. Aanpakken van de bronnen van vervuiling moet nu echt de hoogste prioriteit krijgen. We moeten voorkomen dat microplastics, medicijnresten uit ontlasting van mens en dier, lozingen van de industrie en bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht komen. Als we dat niet aanpakken, blijven we dweilen met de kraan open. Vang de Watermonsters is een initiatief van Natuur & Milieu en ASN Bank met ondersteuning van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW). Daarnaast dragen zes waterschappen en verschillende andere organisaties bij. Hieronder zie je al onze partners: