Ga terugHome      Nieuws      Onderhandelaarsakkoord Noordzee: belangrijke stap voor duurzame toekomst Noordzee
Nieuwsbericht

Onderhandelaars-akkoord Noordzee: belangrijke stap voor duurzame toekomst Noordzee

Portretfoto Wietske de Lange
Wietske de Lange
Op 10 februari is het onderhandelaarsakkoord voor de Noordzee gepresenteerd. Dit is hard nodig om op één van de drukste zeeën ter wereld tot een balans te komen tussen natuur, energieproductie en voedselvoorziening. De natuur- en milieuorganisaties* zijn optimistisch dat er nu een onderhandelaarsakkoord ligt dat toekomst biedt. De bescherming van de natuur groeit en er komt zekerheid over meer duurzame energie op de Noordzee. Ook komt er meer geld beschikbaar voor onderzoek en het verduurzamen van de visserijvloot.  
De Noordzee met veel schuim tegen een bewolkte lichte lucht

‘De Noordzee is een heel waardevol, maar ook kwetsbaar ecosysteem. We hebben de Noordzee hard nodig voor voedsel, voor windenergie en als vaarroute. Maar dat kan alleen als we ook haar bescherming beter regelen. Met dit onderhandelaarsakkoord zetten we een belangrijke stap naar een duurzame toekomst voor de Noordzee en komt er perspectief voor duurzame vissers. Het opwekken van energie gaat voortaan hand in hand met natuurontwikkeling. Het is heel mooi dat we dit met alle betrokken sectoren gezamenlijk kunnen presenteren’, aldus Rob van Tilburg, directeur Programma’s bij Natuur & Milieu.

Gebieds- en soortenbescherming neemt toe
In het onderhandelaarsakkoord wordt meer natuur beschermd. Zo groeit het percentage van de Noordzeebodem dat volledig wordt beschermd in 2030 naar 12,5%. Ook worden nieuwe gebieden als beschermde natuur aangewezen, zoals de voor zeevogels belangrijke Bruine Bank, die precies tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk ligt. Kwetsbare soorten als haaien en zeevogels worden daardoor beter beschermd. In beschermde vogelgebieden worden geen windmolens geplaatst.

Groei van duurzame energie
In dit onderhandelaarsakkoord erkennen partijen de belangrijke rol die de Noordzee heeft bij de opwekking van duurzame energie. In het onderhandelaarsakkoord is de 11,5 GW duurzame energieproductie, die was afgesproken in het Klimaatakkoord, zeker gesteld. Ook wordt verkend welke gebieden geschikt zijn voor de groei van windenergie na 2030. Natuurversterkend bouwen wordt het uitgangspunt bij de aanleg van de windmolenparken en alle infrastructuur op de Noordzee. Negatieve gevolgen voor bijvoorbeeld zeevogels worden zoveel mogelijk beperkt. De groei van duurzame energie vindt plaats met respect voor natuur en binnen de ecologische draagkracht van de Noordzee. Dit akkoord biedt nog wel tijdelijk ruimte voor gaswinning. Daar zijn wij kritisch op, want in de huidige klimaatcrisis moet Nederland zo snel mogelijk naar 100% duurzame energie. Met dit akkoord komt er een studie om te bepalen of de gaswinning op de Noordzee binnen de afspraken van het Klimaatakkoord van Parijs past.

Middelen voor verduurzaming visserijvloot
Er komt vanuit het kabinet 119 miljoen euro voor het saneren en het verduurzamen van de visserijvloot. De natuur- en milieuorganisaties zetten zich in om ervoor te zorgen dat deze afspraken goed worden uitgewerkt en bijdragen aan een gezonde Noordzee. Daarnaast komt er 15 miljoen euro beschikbaar voor het versterken van de controle en handhaving.

Intensivering wetenschappelijk onderzoek
Er is op dit moment nog onvoldoende kennis over de werking van het ecosysteem in relatie tot de grote veranderingen op de Noordzee. Er is afgesproken dat er 55 miljoen euro wordt uitgetrokken voor monitoring, wetenschappelijk onderzoek en natuurherstel op de Noordzee.

Vast overleg vormt basis voor toekomst Noordzee
De partijen blijven samen onder onafhankelijk voorzitterschap  in overleg om af te wegen of afspraken moeten worden bijgesteld door nieuwe ontwikkelingen. Dit overleg vormt de basis waarop plannen voor de Noordzee worden ontwikkeld.

*Dit is een gezamenlijk persbericht van Stichting De Noordzee, Natuur & Milieu, Natuurmonumenten, Greenpeace, Vogelbescherming Nederland en Wereld Natuur Fonds.

Persvoorlichters

Voor persgerelateerde vragen kun je terecht bij een van onze persvoorlichters.

dieuwertje penders
Dieuwertje Penders Persvoorlichter
wietske de lange
Wietske de Lange Persvoorlichter