Ga terugHome      Nieuws      Goede eerste stap in de aanpak van piekbelasting stikstof
Nieuwsbericht

Goede eerste stap in de aanpak van piekbelasting stikstof

portretfoto Annemijn Pasman
Annemijn Pasman
De minister voor Stikstof en Natuur, Christianne van der Wal, heeft de plannen bekendgemaakt voor het uitkopen van boeren die veel stikstof uitstoten (de piekbelastingregeling) en de beëindigingsregeling. Samen met Natuurmonumenten hebben we een reactie naar het kabinet gestuurd.
natuurlandschap in nederland dat is aangetast door stikstofneerslag

Boeren die veel stikstof uitstoten kunnen nu op een website van de overheid zien met welke regeling zij te maken krijgen. De praktische ondersteuning die boeren hierbij krijgen, ging vandaag ook van start. In een schriftelijke reactie aan het kabinet hebben we samen met Natuurmonumenten benadrukt hoe belangrijk het is dat deze regelingen er nu zijn. Ook dringen we erop aan dat het kabinet vaart maakt met vervolgstappen.

Samen met Natuurmonumenten werken we er hard aan dat er beleid komt dat het stikstofprobleem oplost. We zijn tevreden dat de aanpak van piekbelasters nu echt start en er meer duidelijkheid is. De regelingen scheppen duidelijkheid voor zowel boeren die piekbelaster zijn, als boeren die al wilden stoppen en voor boeren die in beide categorieën vallen. Een belangrijke stap, die een nieuwe fase inluidt in een lange periode van onzekerheid en onduidelijkheid. Boeren kunnen een eerste, forse bijdrage leveren aan de oplossing van het stikstofprobleem. Er is voor hen nu informatie en ondersteuning beschikbaar. Dat is hard nodig, omdat het vaak een complex proces is om de stikstofuitstoot te verminderen.

Ademruimte voor de natuur
Het is enorm belangrijk voor onze natuur dat deze stap nu wordt gezet. De natuur gaat gebukt onder de aanhoudende stikstofneerslag en kan niet langer wachten. Elke dag uitstel maakt natuurherstel moeilijker, duurder en uiteindelijk onmogelijk. De ademruimte voor natuur die de minister met deze regelingen creëert, is een eerste lichtpuntje in dit zware dossier.

Industrie moet ook haast maken
Naast boeren zijn er ook industriële piekbelasters die erg veel stikstof uitstoten. Wij roepen het kabinet op om haast te maken met passend beleid om ook zo snel mogelijk de stikstofuitstoot van de industrie fors te verminderen. Zo kan ook deze bedrijfstak bijdragen aan extra ademruimte voor natuurgebieden.

Stikstofregistratie is de volgende stap
Er komt straks stikstofruimte voor de natuur en andere activiteiten beschikbaar. De volgende belangrijke stap is een stikstofregistratiesysteem waarin dit juridisch allemaal goed wordt vastgelegd. Dit is cruciaal om voor iedereen inzichtelijk te krijgen welke stikstofruimte ontstaat en op welke locaties, voor wie die ruimte bestemd is en welke natuurgebieden hiermee ontlast worden. Ook erkent het de inzet van de boeren en andere bedrijven die meewerken aan de aanpak van het stikstofprobleem.

Herstel van de natuur
Er is nog meer nodig om onze natuur te herstellen. Het doel is dat de voorgestelde maatregelen er niet alleen toe leiden dat we de stikstofdoelen halen, maar tegelijkertijd ook bijdragen aan de klimaatdoelen en de doelen voor de waterkwaliteit. Het halen van die doelen draagt bij aan gezonde, veerkrachtige natuur in Nederland, schone lucht, voldoende en schoon (drink-)water en een duurzame voedselproductie. Vandaag is een belangrijke stap gezet in de grote opgave die er ligt om natuur in Nederland te herstellen.

Persvoorlichters

Voor persgerelateerde vragen kun je terecht bij een van onze persvoorlichters.

dieuwertje penders
Dieuwertje Penders Persvoorlichter
wietske de lange
Wietske de Lange Persvoorlichter