Ga terugHome      Nieuws      Europees klimaatplan moet Nederland wakker schudden
Nieuwsbericht

Europees klimaatplan moet Nederland wakker schudden

Portretfoto Wietske de Lange
Wietske de Lange
Afgelopen woensdag presenteerde de Europese Commissie een groot pakket aan klimaatmaatregelen. Deze stapel wetsvoorstellen moet ervoor zorgen dat de CO2-uitstoot van ons continent in 2030 met 55 procent is teruggebracht, ten opzichte van 1990. Natuur & Milieu is blij dat Europa de lidstaten laat zien welke kant het op moet: ‘Nederland kan niet achterblijven nu en moet zijn klimaatdoelen aanscherpen. Alleen dan kunnen we de overstap maken van een fossiele oude economie naar een duurzame toekomst. Het is alle hens aan dek.’
Een plantje ontspruit uit de aarde

In een eerste gezamenlijke reactie zijn de Nederlandse milieuorganisaties overwegend positief, maar plaatsen ook kanttekeningen bij de voorstellen: ‘Het is goed dat de Europese Commissie haar nek uitsteekt. We hopen dat deze plannen Nederland nu eindelijk wakker schudden. Ons kabinet moet volgen en de stappen zetten die nodig zijn om in lijn te komen met het klimaatdoel van Parijs.’ Over de uitwerking van de wetsvoorstellen zijn Natuur & Milieu en de andere organisaties, Milieudefensie, Greenpeace en de Natuur en Milieufederaties, nog niet tevreden.

Nationale bindende doelen noodzakelijk
De milieuclubs vinden het zorgelijk dat de Europese doelen niet worden doorvertaald naar bindende nationale doelen. Nu dreigt het gevaar dat lidstaten achterover gaan leunen. Duitsland toont leiderschap met een nationaal doel van 65%. Als een van de relatief grootste uitstoters van CO2, én laaggelegen Deltaland dooraderd met rivieren, zou Nederland dit voorbeeld moeten volgen. ‘Wij roepen de politieke partijen op om dat doel ook voor Nederland vast te leggen in het nieuwe regeerakkoord’ aldus de milieuorganisaties.

Industrie
Het Europese emissiehandelsysteem voor de industrie en energiebedrijven (ETS) wordt aangescherpt en dat is goed nieuws. In 2030 moet de uitstoot tot 61% zijn gereduceerd. Deze industrie gaat betalen voor haar rechten en mag niet meer kostenvrij CO2 uitstoten. Natuur & Milieu benadrukt het belang van een nationale CO2-heffing, omdat de Europese plannen niet voldoende zijn om de Nederlandse industrie daadwerkelijk te laten vergroenen.

Biomassa
Een tegenvaller voor de milieuorganisaties is dat alle biomassa uit bossen onterecht bestempeld blijft als klimaatneutraal, terwijl het decennia kan duren voordat bomen die worden verbrand voor energie weer zijn teruggegroeid. Alleen biomassa die aantoonbaar op korte termijn klimaatwinst oplevert en geen schade toebrengt aan biodiversiteit zou volgens de organisaties moeten worden ondersteund.

Belasting op kerosine
Kerosine is de enige fossiele brandstof waar geen belasting op wordt geheven. Daar brengt Europa nu verandering in en dat is een hele mooie stap. Eindelijk wordt er een begin gemaakt om de luchtvaart net zo te gaan belasten als andere sectoren. Het is dan ook spijtig, benadrukt Natuur & Milieu, dat de Europese Commissie alleen kiest voor een belasting op vluchten binnen Europa. Hierdoor wordt intercontinentaal vliegen relatief aantrekkelijk, terwijl juist daar de grootste uitstoot plaatsvindt. Ook de trage invoer van de belasting en het lage tarief druisen in tegen de ambitie om klimaatverandering zo snel mogelijk te stoppen.

Duurzame brandstof
De commissie stelt ook een ontwikkelplan op voor kerosine, gemaakt van duurzame elektriciteit en waterstof. Daar is Natuur & Milieu blij mee, maar ook voor dit plan moet het tempo fors omhoog. De productie van duurzame luchtvaartbrandstoffen moet zo snel mogelijk worden opgevoerd, om het gebruik van biobrandstoffen in de luchtvaarttank rond 2030 te kunnen stoppen.

Persvoorlichters

Voor persgerelateerde vragen kun je terecht bij een van onze persvoorlichters.

dieuwertje penders
Dieuwertje Penders Persvoorlichter
wietske de lange
Wietske de Lange Persvoorlichter