Ga terugHome      Nieuws      Reactie Natuur & Milieu op concept regeerakkoord
Nieuwsbericht

Reactie Natuur & Milieu op concept regeerakkoord

Portretfoto Wietske de Lange
Wietske de Lange
Na maanden onderhandelen over een mogelijk regeerakkoord, zit er nog steeds geen schot in de formatie. Er ligt inmiddels wel een conceptstuk dat de twee grootste politieke partijen, VVD en D66, hebben geschreven. Dit stuk vormt de basis voor een nieuw regeerakkoord. Natuur & Milieu is blij dat klimaat hoge prioriteit krijgt voor het nieuw te vormen kabinet, maar we vinden het onbegrijpelijk en onaanvaardbaar dat de stikstofcrisis en natuurherstel niet terugkomen in het plan. 
Het Binnenhof, met de vijver ervoor

Het nieuwste IPCC-klimaatrapport van de Verenigde Naties liet zien dat het huidige klimaatbeleid ruimschoots onvoldoende is. Dat geldt zeker ook voor ons land. Goed dat de twee politieke partijen de Nederlandse klimaatdoelen willen verhogen naar minimaal 55% CO2 reductie in 2030, in lijn met wat Europa voorschrijft. Woorden en ambities zijn echter niet genoeg. Dat zien we nu bij het Klimaatakkoord, waar de uitvoering van de afspraken fors achterblijft en de CO2-uitstoot niet voldoende afneemt.

Klimaatbeleid raakt iedereen. Om de kosten zo eerlijk mogelijk te verdelen, wil Natuur & Milieu dat het uitgangspunt wordt dat de vervuiler gaat betalen. We zijn blij te lezen dat dit principe terug te lezen is in het document. Het is echter onverdedigbaar dat de luchtvaart, één van de meest vervuilende sectoren van ons land, hierin opnieuw de dans ontspringt. De nieuwe regering moet aan de slag met klimaatdoelen en –maatregelen voor de luchtvaart, zodat deze sector eindelijk haar bijdrage gaat leveren aan het tegengaan van klimaatverandering. Lelystad Airport moet definitief van de baan. Want het behalen van 55% CO2 reductie is schier onmogelijk als de luchtvaart niet aan banden wordt gelegd.

Natuur & Milieu vindt het onbegrijpelijk en onaanvaardbaar dat de stikstofcrisis en natuurherstel niet terug komen in het plan. Na al die maanden onderhandelen, zonder enige actie op dit gebied, had dit een prominent hoofdstuk moeten zijn. Nederland heeft daadkrachtig en effectief natuurbeleid nodig. Om natuur te herstellen, om de stikstofcrisis te bezweren en boeren en bouwers duidelijkheid te geven. Dát is nieuw leiderschap. Natuur & Milieu roept de onderhandelaars met klem op om het stikstofdossier niet langer te negeren.

Persvoorlichters

Voor persgerelateerde vragen kun je terecht bij een van onze persvoorlichters.

dieuwertje penders
Dieuwertje Penders Persvoorlichter
wietske de lange
Wietske de Lange Persvoorlichter