Ga terugHome      Nieuws      Het geld is toegezegd: nu voortvarend verder met de stikstofaanpak
Nieuwsbericht

Het geld is toegezegd: nu voortvarend verder met de stikstofaanpak

Portretfoto Wietske de Lange
Wietske de Lange
Het is goed nieuws dat er toch extra geld is vrijgemaakt voor de stikstofaanpak: boeren die wíllen stoppen, kunnen stoppen. En provincies die aan de slag willen met maatregelen die de stikstofuitstoot verminderen, kunnen nu starten. De plannen voor minder stikstof, schoner water en gezondere natuur kunnen nu worden opgepakt. De Tweede Kamer steunt het demissionaire kabinet om met 3 miljard euro extra de stikstofaanpak te versnellen.
natuurlandschap in nederland dat is aangetast door stikstofneerslag

Het bedrag is bedoeld om te starten met het terugdringen van stikstofdepositie en te komen tot natuurherstel. Dat is goed nieuws vindt Natuur & Milieu samen met Bouwend NL, Vogelbescherming en Natuurmonumenten. Karen Eilers, programmaleider Landbouw bij Natuur & Milieu: ‘Het is ontzettend belangrijk dat noodzakelijke plannen voor schoner water, minder stikstof en minder broeikasgassen nu voortvarend worden uitgevoerd. Provincies en boeren die dat willen, kunnen nu aan de slag.’

Het is ontzettend belangrijk dat noodzakelijke plannen voor schoner water, minder stikstof en minder broeikasgassen nu voortvarend worden uitgevoerd. Provincies en boeren die dat willen, kunnen nu aan de slag.

Portretfoto Karen Eilers
Karen Eilers
Programmaleider Landbouw & Biodiversiteit

Haal Nederland van het slot

Het gaat slecht met de natuur in Nederland. Een belangrijke oorzaak is een overmaat aan stikstof. Eilers: ‘Daarom zijn we blij dat – ook in tijden van een demissionair kabinet – de plannen die er liggen om de stikstofuitstoot terug te brengen en ons platteland gezonder te maken, van start kunnen. Niet alleen om natuur te herstellen, maar ook om ervoor te zorgen dat de Nederlandse economie van het slot gaat en de vergunningverlening weer op gang komt’.

Wees betrouwbaar, verkoop geen nee

De helft van de 3 miljard euro is bestemd voor boeren die vrijwillig hun bedrijf willen beëindigen. Zij hebben een moedige en moeilijke afweging gemaakt door zich in te schrijven voor verschillende regelingen in de aanpak piekbelasting. ‘We zijn blij dat de overheid deze regelingen dan ook doorzet en geen nee hoeft te verkopen wegens ‘gebrek aan budget’’.

Plannen zijn klaar

Ook is 1,28 miljard van de 3 miljard euro bedoeld voor plannen van de provincies in de gebiedsgerichte aanpak. Plannen voor landbouw en natuur die nu al klaar zijn, op korte termijn kunnen worden uitgevoerd en waar breed draagvlak voor is. Deze zijn in verschillende provincies al gestart en zorgen nu al voor versnelde stikstofreductie, natuurherstel én perspectief. ‘Provincies kunnen nu door met deze koploperprojecten.’

Persvoorlichters

Voor persgerelateerde vragen kun je terecht bij een van onze persvoorlichters.

dieuwertje penders
Dieuwertje Penders Persvoorlichter
wietske de lange
Wietske de Lange Persvoorlichter