Ga terugHome      Nieuws      Nieuwe windmolenparken op zee vanaf 2022
Nieuwsbericht

Nieuwe windmolenparken op zee vanaf 2022

Portretfoto Dieuwertje Penders
Dieuwertje Penders
De overheid heeft nieuwe zoekgebieden aangewezen voor extra windmolenparken op de Noordzee. Dit zijn gebieden waar onderzoek gedaan kan worden naar de mogelijkheid om er windmolens te plaatsen . De nieuwe zoekgebieden zijn een aanvulling op de bestaande plannen die in de Routekaart Wind op Zee 2030 en het Programma Noordzee 2022-2027 staan. Waar komen deze parken en wat betekent dat voor onze Noordzee-natuur?
windmolens op zee in de zon

In de Routekaart Wind op Zee 2030 stond oorspronkelijk dat er genoeg nieuwe windparken op zee komen voor 10,8 GW aan windenergie. Dit moest, samen met alle andere afspraken uit het Klimaatakkoord, leiden tot een lagere CO2-uitstoot. Het doel is dat we minstens 49% minder CO2 uitstoten dan in 1990.  Maar in 2020 werd duidelijk dat er geen 10,8 GW, maar 11,5 GW nodig is om dat doel te halen. Er moest dus onderzocht worden hoe we die extra 0,7 GW aan energie kunnen opwekken. In de nieuwe zoekgebieden die de overheid nu heeft aangewezen moet ruimte gezocht worden om die extra windmolens op zee te plaatsen.

kaart met grafische weergave van structuurvisie noordzee
Structuurvisie Noordzee: de structuurvisiekaart biedt overzicht over alle ruimtelijke functies op de Noordzee in de beleidsperiode 2022-2027 (bron: Aanvullend Programma Noordzee 2022-2027).

Meer windenergie nodig om klimaatverandering tegen te gaan

Vanuit de Europese Unie is ondertussen ook het doel aangescherpt om in 2030 55% minder CO2 uit te stoten dan in 1990, omdat de aarde anders te veel opwarmt. Om dat aangescherpte doel te halen heeft de Nederlandse overheid besloten om sowieso meer windenergie op zee te gaan opwekken, namelijk 10 GW. In de nieuwe zoekgebieden moet nu onderzoek gedaan worden om te kijken waar de windmolens passen die deze extra energie op gaan wekken . Vervolgens moeten die windparken gebouwd worden. De verwachting is dat al deze nieuwe windparken in 2031 gereed zullen zijn.

Waar komen de nieuwe windparken na 2022?

De 10,7 GW aan extra windenergie staat nog niet in het Programma Noordzee 2022-2027. Daarin staat op hoofdlijnen beschreven waar op zee plek is voor de verschillende gebruikers van de Noordzee en hoe het ecosysteem van de Noordzee hersteld moet worden. Het Programma Noordzee 2022-2027 wordt begin 2022 vastgesteld . Natuur & Milieu is betrokken geweest bij dit programma. Deze nieuwe windparken moeten hier ook een plekje krijgen, maar waar ze precies komen is nog niet zeker.

Invloed van groei windparken op de natuur

Het staat vast dat er meer windparken op zee komen, omdat deze hard nodig zijn. Maar waar precies, die vraag wordt de komende maanden beantwoord. We zijn blij met de nieuwe zoekgebieden, maar het is belangrijk dat er grondig onderzoek gedaan wordt naar de ecologische draagkracht van de Noordzee. Windenergie op zee kan namelijk bijdragen aan het herstel van onze Noordzee-natuur, zoals in ons droomfondsproject De Rijke Noordzee. Het onderzoek naar deze nieuwe gebieden gebeurt onder andere in het onderzoeksprogramma van het Noordzeeakkoord MONS (Monitoring Onderzoek Natuurversterking en Soortenbescherming). We zijn daar  vanuit het Noordzeeakkoord actief bij betrokken. We hebben invloed op de onderzoeksvragen die gesteld worden en geven aan wat prioriteit moet hebben. Zo kunnen we er zorg voor dragen dat de strijd tegen klimaatverandering hand in hand gaat met het herstel van de Noordzee-natuur.

Persvoorlichters

Voor persgerelateerde vragen kun je terecht bij een van onze persvoorlichters.

dieuwertje penders
Dieuwertje Penders Persvoorlichter
wietske de lange
Wietske de Lange Persvoorlichter