Ga terugHome      Nieuws      Statiegeld op kleine plastic flessen wordt in 2021 ingevoerd
Nieuwsbericht

Statiegeld op kleine plastic flessen wordt in 2021 ingevoerd

Portretfoto Wietske de Lange
Wietske de Lange
Vanaf juni 2021 zit er in Nederland ook statiegeld op de kleine plastic flessen. Dat stond vandaag in de brief aan de Tweede Kamer van Stientje van Veldhoven, de staatssecretaris voor Infrastructuur en Waterstaat. Het bestaande statiegeldsysteem wordt uitgebreid naar alle kleine flessen van minder dan één liter en er komen ook inleverpunten op de grotere stations. “Fantastisch nieuws dat statiegeld op kleine flesjes nu eindelijk wettelijk verplicht gaat worden. Al twintig jaar lang zien we het zwerfafval in Nederland nauwelijks afnemen, ondanks alle campagnes die daarvoor gevoerd worden. We zetten hiermee een belangrijke stap in de strijd tegen plastic vervuiling”, aldus Marjolein Demmers, directeur bij Natuur & Milieu.
plastic flesjes met dop in fabriek

De afgelopen jaren is nauwkeurig gemonitord of het aandeel plastic flesjes in het zwerfafval afnam met de afgesproken 70 tot 90 procent. De laatste monitoringsresultaten laten zien dat er zeker geen sprake is van een forse afname van plastic flessen in het milieu. Sterker nog: het aantal getelde flesjes nam toe met 7 procent per meetronde! Daarmee is het bedrijfsleven er niet in geslaagd om de gestelde doelen te halen. De afspraak was dat er dan statiegeld zou komen op plastic flesjes. Uit onderzoek van CE Delft blijkt namelijk dat statiegeld het enige middel is om de hoeveelheid flesjes in het zwerfafval wél met 70 tot 90 procent te verminderen.

Statiegeld op blikjes

De afspraken met het bedrijfsleven gingen over alleen plastic flesjes. Omdat er twee keer zoveel blikjes als flesjes in het zwerfafval zitten was die beperkte afspraak al een doorn in het oog van de milieuorganisaties. De laatste monitoringsrapportage laat zien dat het aantal blikjes op straat nog sterker is gestegen dan het aantal flesjes, met maar liefst 16 procent. Het is goed dat de Minister ook alvast een wettelijke verplichting voor statiegeld op blik aan het voorbereiden is. Natuur & Milieu had liever gezien dat statiegeld op blik ook per 2021 ingevoerd zou worden. “Ontzettend zonde dat blikjes nu niet meteen meegaan met de invoering van statiegeld voor kleine flesjes. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat we blikjes zonder statiegeld wel effectief uit het zwerfafval kunnen houden. Bovendien bestaat het risico dat veel meer drank straks in blik wordt verpakt.”, aldus Demmers: “Een meerderheid van de Nederlanders wil ook  statiegeld op zowel kleine flesjes als op blikjes. Wij hopen dat de Tweede Kamer besluit dat statiegeld op blik ook zo snel mogelijk ingevoerd wordt.”

Statiegeldalliantie

In 2017 was er een politieke meerderheid voor de Plastic Soup Surfer-motie die vraagt om de plastic flesjes in het milieu met 90 procent terug te dringen. Om ervoor te zorgen dat deze motie ook daadwerkelijk uitgevoerd zou worden, werd in 2017 de Statiegeldalliantie opgericht. Inmiddels bestaat de alliantie al uit 1055 partners die zowel de Nederlandse, als Belgische regering oproepen om statiegeld in te voeren op alle plastic flessen en blikjes. Vrijwel alle Nederlandse gemeenten en honderden andere organisaties, waaronder Natuur & Milieu, zijn bij de alliantie aangesloten.

Persvoorlichters

Voor persgerelateerde vragen kun je terecht bij een van onze persvoorlichters.

dieuwertje penders
Dieuwertje Penders Persvoorlichter
wietske de lange
Wietske de Lange Persvoorlichter