Ga terugHome      Nieuws      Verkiezingsdebat over de transitie naar duurzame landbouw
Nieuwsbericht

Verkiezingsdebat over de transitie naar duurzame landbouw

Portretfoto Wietske de Lange
Wietske de Lange
Een van de eerste grote debatten voor de komende verkiezingen zal gaan over de toekomst van de Nederlandse landbouw. De maatschappelijke kosten en baten van de noodzakelijke overgang naar duurzame landbouw staan centraal in de bijeenkomst in Nieuwspoort op 1 februari. Aan de hand van een inleiding van landbouweconoom Krijn Poppe zullen zes Kamerleden van VVD, CDA, D66, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie het gesprek aangaan over hoe deze transitie vorm kan worden gegeven. Het debat wordt georganiseerd door Natuur & Milieu, Greenpeace Nederland, de Transitiecoalitie Voedsel, Bionext en de TAPP Coalitie.
Vijf koeien in de wei met beginnende zonsondergang
Uitnodigingsposteer voor verkiezingsdebat onder anderen georganiseerd door Natuur & Milieu

Ons huidige intensieve landbouw- en voedselsysteem, dat geënt is op de productie van zoveel mogelijk goedkoop voedsel, staat voor veel en grote uitdagingen: het stikstofoverschot, biodiversiteitsverlies, een enorme veestapel, gezondheidsrisico’s, klimaatschade en grote onzekerheid en vaak lage prijzen voor boeren. De maatschappelijke miljardenschade wordt nu betaald door de samenleving. De manier waarop we ons landbouwsysteem inrichten, kan echter ook bij uitstek een oplossing bieden voor deze problematiek. Die noodzaak zal de komende jaren steeds urgenter worden.

Hoe zorgen we ervoor dat deze kosten vermeden worden en de boer en consument duurzamer gaan produceren en consumeren? Nederland, de boeren en politici staan voor de onvermijdelijke keuze om de voorzichtig begonnen transitie in de landbouw in de volgende regeerperiode te gaan versnellen. Omdat de markt daar zelfstandig niet in slaagt, moet het nieuwe kabinet de leiding nemen in het helpen van boeren in de omslag, het werken aan een duurzaam verdienmodel en het zorgen voor een reële prijs van voedsel. Daarin worden milieuschade, gezondheidsschade en te lage boereninkomens meegerekend.

Het verkiezingsdebat: Hoe gaan we veranderen?
Uit het debat zal onder meer blijken hoe de politieke partijen denken over heffingen, premies, subsidies en omschakelfondsen als financiële instrumenten om in de volgende regeringsperiode te komen tot een betere business case voor zowel samenleving als boeren. Om samen de omslag te maken naar natuur-inclusieve kringlooplandbouw, meer extensieve veehouderij, minder vleesconsumptie, meer consumptie van biologische en duurzame voeding en perspectief voor boeren.

Kamerleden
Sprekers in het debat ‘De maatschappelijke business case van een transitie naar duurzame landbouw’ zijn vertegenwoordigers van de landbouwportefeuille van de partijen VVD, CDA (Eline Vedder), D66 (Tjeerd de Groot), GroenLinks (Laura Bromet ), PvdA (Joris Thijssen ) en ChristenUnie (Pieter Grinwis). Gespreksleider is Anouschka Laheij. Krijn Poppe, oud-landbouweconoom bij Wageningen University & Research is inleider en factchecker.

Waar kun je het debat volgen?
Het debat vindt plaats op 1 februari 2021 van 16.00 uur -17.45 uur Locatie: Nieuwspoort, Den Haag.

Persvoorlichters

Voor persgerelateerde vragen kun je terecht bij een van onze persvoorlichters.

dieuwertje penders
Dieuwertje Penders Persvoorlichter
wietske de lange
Wietske de Lange Persvoorlichter