Ga terugHome      Nieuws      Natuur & Milieu scherpt klimaatdoel aan: in 2037 Nederland klimaatneutraal

Natuur & Milieu scherpt klimaatdoel aan: Nederland in 2037 klimaatneutraal

portretfoto Annemijn Pasman
Annemijn Pasman
Vanaf nu werken we bij Natuur & Milieu aan het klimaatdoel ‘Nederland in 2037 klimaatneutraal’, in plaats van in 2050. Ook roepen we de overheid en andere organisaties op om dit doel over te nemen. Het klimaat verandert sneller dan eerder voorspelt, met rampzalige gevolgen. Klimaatbeleid komt nog onvoldoende van de grond. Het is belangrijk dat Nederland heel hard aan de slag gaat, zodat ons land al in 2037 klimaatneutraal is en niet pas in 2050. Hoewel het in sommige bedrijfstakken heel hard zoeken wordt naar een haalbare oplossing, is het nog niet te laat om verdergaande klimaatverandering te stoppen.
groen plantje groeit uit de grond

De afgelopen jaren hebben we bij Natuur & Milieu aangestuurd op beleid- en gedragsverandering die leidt tot een klimaatneutraal Nederland in 2050. Tot voor kort toonde onderzoek immers aan dat we de opwarming van de aarde tot 1,5 graad beperken, als we in 2050 geen broeikasgassen meer uitstoten naar de atmosfeer. Helaas blijkt uit recente onderzoeken van toonaangevende wetenschappelijke instituten, zoals NewClimate Institute, dat de werkelijkheid ons inhaalt en we klimaatneutraal moeten zijn in 2037. Als we blijven uitstoten, zoals we nu doen, halen we onze klimaatdoelen niet en warmt de aarde verder op dan 1,5 graden, met desastreuze gevolgen. Wij willen dat we daar als economisch gezond land het voortouw in nemen en sneller, minder CO2 gaan uitstoten. Zodat de teller in 2037 in Nederland op nul komt te staan.

Is klimaatneutraal in 2037 haalbaar?

In 2037 al klimaatneutraal zijn, is een enorme opgave voor ons land. Samen met Milieudefensie en Greenpeace hebben we onderzoeksbureau Ecorys gevraagd wat er nodig is om dit doel te bereiken. De uitkomsten van dit onderzoek bieden richting, maar het blijkt ook dat er voor sommige sectoren nog fikse opgaves liggen. Denk aan de luchtvaart en het verduurzamen van huizen. Betekent dat, dat we dit doel naast ons neer moeten leggen of afzwakken? Zeker niet! Bij Natuur & Milieu gaan we de intensieve uitdaging aan om met oplossingen te komen waardoor we dit doel alsnog haalbaar maken. Heb je vragen naar aanleiding van deze koerswijziging? We gaan graag met je in gesprek. Neem contact op met onze publieksservice.

Waarom scherpen we het doel aan?

In 2015 zijn in het klimaatakkoord van Parijs afspraken gemaakt over de klimaatdoelen en over de bijdrage van alle landen om de uitstoot van broeikasgassen omlaag te brengen. Er is afgesproken dat de rijke landen met een historisch grote uitstoot eerder klimaatneutraal moeten zijn dan arme landen. Inmiddels zijn we 8 jaar verder. De CO2-uitstoot wordt slechts langzaamaan minder. Daardoor zijn er veel broeikasgassen bijgekomen in de atmosfeer, vooral vanuit de grote uitstoters: de rijke landen. Dit maakt de opgave om de klimaatdoelen op tijd te halen nu nog groter. Daarom hebben we opnieuw gekeken naar de doelen en naar de verdeling over landen.

De belangrijkste inzichten komen uit het onderzoek van NewClimate Institute. Dat wees uit dat we in 2037 al klimaatneutraal moeten zijn, willen we als land onze eerlijke bijdrage leveren, aangezien we tot nu toe ook veel hebben bijgedragen aan klimaatverandering. We overschrijden volgens dit onderzoek jarenlang ons CO2-budget als we ons blijven richten op 2050. Het CO2-budget is de maximale hoeveelheid CO2 die we kunnen uitstoten om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden. Elk land heeft daar een eigen aandeel aan bij te dragen. NewClimate Institute heeft op deze budgetten het fair share-principe toegepast en ze berekend voor ons land.

Voor Nederland blijkt dat ons nationale CO2-budget in de afgelopen jaren al voor een groot deel opgebruikt is. Door de vertraging van de afgelopen decennia moeten we nu sneller naar nul. Ook voor landen als Duitsland en Finland zijn dergelijke berekeningen voor een CO2-budget uitgevoerd en de regeringen van die landen hebben naar aanleiding daarvan hun klimaatambities al opgevoerd.

Welk wetenschappelijk onderzoek onderstreept dit belang?

Maar niet alleen op grond van het fair share-principe van NewClimate Institute blijkt dat Nederland al in 2037 klimaatneutraal moet zijn. Ook andere onderzoeken bevestigen dat het een vereiste is om ruim voor 2040 klimaatneutraal te zijn om verregaande klimaatverandering tegengaan. In juni 2023 rapporteerde ook de Europese wetenschappelijke adviesraad dat de Europese Unie de uitstoot van broeikasgassen al voor het jaar 2040 moet reduceren met 90 tot 95 procent ten opzichte van 1990. Dit alles om klimaatverandering onder de 1,5 graden te houden. Wetenschappelijk onderzoek toont dus aan dat we veel sneller minder CO2 moeten uitstoten dan gedacht. Wij scherpen het doel daarom aan naar klimaatneutraal in 2037 op basis van de beschikbare nieuwe onderzoeken.

Persvoorlichters

Voor persgerelateerde vragen kun je terecht bij een van onze persvoorlichters.

dieuwertje penders
Dieuwertje Penders Persvoorlichter
wietske de lange
Wietske de Lange Persvoorlichter