Ga terugHome      Nieuws      Gemeente Rotterdam, Hollands Kroon en Zeeuwse voetbalclub winnen Autodeel Award 2021
Nieuwsbericht

Gemeente Rotterdam, Hollands Kroon en Zeeuwse voetbalclub winnen Autodeel Award 2021

Portretfoto Wietske de Lange
Wietske de Lange
Rotterdam heeft de Autodeel Award 2021 gewonnen. Deze gemeente liet het afgelopen jaar het beste beleid en de meeste versnelling in autodelen zien. De award is maandagmiddag 15 november overhandigd aan Judith Bokhove, wethouder mobiliteit.  In de categorie kleine gemeente won de gemeente Hollands Kroon. De award voor het beste lokale initiatief gaat naar een initiatief met elektrische deelauto’s bij voetbalvereniging Wolfaartsdijk. De awards zijn uitgereikt door de directeur-generaal Mobiliteit van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Kees van der Burg, tijdens de Nationale Conferentie Duurzame Mobiliteit in de Fokker Terminal in Den Haag. 
7 mensen op een rijtje, 4 poseren met hun auto-deel-award

Natuur & Milieu kende voor de zesde keer de Autodeel Award toe, in samenwerking met CROW en het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. ‘Met de Autodeel Award stimuleren we het gebruik van deelauto’s en belonen we gemeentes en initiatieven die hierin voorop lopen. We hopen dat anderen leren van de aanpak van deze winnaars en het autodelen verder groeit’, aldus Dorien Ackerman, directeur campagnes bij Natuur & Milieu.

Bekijk de video

Winnende gemeenten: Rotterdam en Hollands Kroon 

Voor de award ‘grote gemeenten’ waren naast Rotterdam, ook de gemeenten Breda en Utrecht genomineerd. Maar de jury koos voor Rotterdam. De havenstad kent de grootste groei van het aantal deelauto’s dit jaar. De jury prijst het beleid waarin elektrisch autodelen wordt gestimuleerd. Zo worden er de komende drie jaar 1.500 openbare laadpunten bijgeplaatst voor elektrische auto’s. Door in te zetten op elektrisch autodelen wordt invulling gegeven aan de transitie van bezit naar bewust gebruik, duurzaam ruimtegebruik en meer keuze voor de reiziger. Wethouder Bokhove: ‘Uitstootvrije deelmobiliteit draagt bij aan schone lucht en een leefbare stad. Ik ben trots dat we met onze aanpak hebben bewezen dat autodelen in korte tijd heel snel kan groeien. Daarbij geeft de gemeente ook zelf het goede voorbeeld, bij acht kantoren staan deelauto’s die onze medewerkers kunnen gebruiken.’ 

In de categorie ‘beste kleine gemeente’ heeft de gemeente Hollands Kroon in de kop van Noord-Holland gewonnen. De gemeente stimuleert het gebruik van deelauto’s via zogenaamde Mobipunten, waarvan er uiteindelijk 40 moeten komen. Er staan deelauto’s bij deze Mobipunten die door iedereen gebruikt kunnen worden. De gemeente maakt zelf gebruik van een poolauto en het voornemen is om bij de volgende aanbesteding medewerkers ook gebruik te laten maken van de auto’s van de Mobipunten. Wethouder economische zaken Theo Meskers: ‘We zetten in op samenwerking met andere gemeenten voor een dekkend deelmobiliteit netwerk. Met deelauto’s houden we ook de kleinere kernen in de Kop van Noord-Holland bereikbaar. We stimuleren het gebruik van duurzame vervoermiddelen zoals autodelen, want dat maakt het platteland duurzaam, leefbaar en bereikbaar.’ De jury prijst ook de voortgang op autodelen in de andere genomineerde gemeenten, Het Hogeland en Schouwen-Duiveland.  

Voetbalclub wint Autodeel Award voor het beste lokale initiatief 

Het autodeelinitiatief bij de voetbalvereniging Wolfaartsdijk in Wolphaartsdijk (gemeente Goes) is gekozen tot het beste initiatief van dit jaar. Hier worden sinds februari 2021 twee elektrische deelauto’s gebruikt in het dorp, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van zonne-energie die wordt opgewekt op het dak van de voetbalvereniging. De voetbalvereniging geeft zichtbaarheid aan de deelauto’s en stimuleert het gebruik onder de trainers. Initiatiefnemers Sander Hoogewoning en Hannah Twigt: ‘We hebben hard gewerkt met elkaar en met steun van gemeente Goes om elektrisch autodelen van de grond te krijgen in Wolphaartsdijk. En dat betaalt zich uit want er is al meer dan 12.000 kilometer gereden in de deelauto’s. De samenwerking met Stichting Duurzame Mobiliteit Zeeland, de voetbalvereniging en de ambassadeurs zijn een belangrijk onderdeel van dit succes.’   

Ook genomineerd in deze categorie waren het initiatief DeelSlee in de gemeente Eemsdelta en de coöperatie Bomenbuurt DEELt in Den Haag.  

Beoordelingscriteria 

Om te bepalen welke gemeenten de grootste impact hebben gemaakt op autodelen, heeft de vakkundige jury de Rode Loper Autodelen als leidraad gebruikt. De jury keek naar kwantitatieve én kwalitatieve indicatoren zoals bijvoorbeeld de groeifactor van het aantal deelauto’s, het aantal verbonden sociale voorzieningen, het beleid voor elektrisch autodelen, parkeergelegenheden, enzovoort. Bij de beoordeling van lokale autodeelprojecten is gekeken naar de sociale binding onder autodelers, de unieke bijdrage aan de impact van autodelen en duurzame aspecten zoals het gebruik van groene stroom en de reductie van het aantal privéauto’s. 

Autodelen in Nederland 

Er zijn inmiddels 87.000 deelauto’s in Nederland. De laatste twee jaar is het gebruik van deelauto’s flink toegenomen: uit onderzoek onder gebruikers blijkt dat één deelauto in de stad gemiddeld elf auto’s vervangt. In 2020 zijn er 17 procent meer deelauto’s bijgekomen. De helft van alle nieuwe deelauto’s was afgelopen jaar elektrisch. Daarmee is nu 13 procent van de deelauto’s elektrisch, dat is ruim meer dan in het totale wagenpark in Nederland (3 procent). Deelauto’s zorgen voor minder autoritten, omdat autodeelgebruikers eerder de fiets en het openbaar vervoer pakken. Bovendien zijn de meeste deelauto’s schoner, doordat ze nieuwer, kleiner en zuiniger zijn dan gemiddeld. Ook is er door deelauto’s minder ruimte nodig voor parkeren. 

Persvoorlichters

Voor persgerelateerde vragen kun je terecht bij een van onze persvoorlichters.

dieuwertje penders
Dieuwertje Penders Persvoorlichter
wietske de lange
Wietske de Lange Persvoorlichter