Ga terugHome      Nieuws      Reactie Natuur & Milieu op IBO-klimaatpakket
Nieuwsbericht

Reactie Natuur & Milieu op nieuw klimaatpakket

Portretfoto Karen van den Einden
Karen van den Einden
Het kabinet presenteert vandaag een pakket om de klimaatdoelen te halen. Mooi dat met het pakket de doelen in beeld komen. Onze oproep naar de politiek is om de vervuiler meer te laten betalen.
binnenhof den haag

De klimaatplannen die het kabinet vandaag heeft gepresenteerd zijn goed voor zo’n tweeëntwintig megaton CO2-vermindering. Dat is positief en broodnodig. Een vooruitgang ten aanzien van het huidige klimaatbeleid is dat er meer verplichtende maatregelen komen. Die zorgen ervoor dat er duidelijkheid ontstaat voor bedrijven en huishoudens. Ze geven meer zekerheid dat de CO2-reductie wordt behaald. Een voorbeeld hiervan is dat alle elektriciteitsproductie vanaf 2035 duurzaam moet zijn en dat plasticproducenten meer gebruik moeten maken van gerecycled plastic. Ook heeft het kabinet oog voor mensen met een kleine beurs door ze te helpen met het isoleren van hun huis.

Vervuiler betaalt
Zorgwekkend vindt Natuur & Milieu het dat het kabinet nog steeds de omslag niet volledig maakt naar het beprijzen van vervuiling. Hierdoor moeten de kosten van klimaatbeleid toch deels opgehoest worden door de hele samenleving, en níet door de bedrijven en consumenten die het meeste vervuilen. Het stimuleert bedrijven niet om verder te verduurzamen. Zo laat het kabinet de hoogte van de CO2-heffing voor de industrie nog onduidelijk. Voor een rechtvaardige verdeling van lusten en lasten had deze hoger en onvoorwaardelijk moeten zijn. Ook de ongelijkheid in energiebelasting tussen bedrijven en consumenten houdt het kabinet, ondanks een eerste stap, nog in stand. Huishoudens betalen nu tot tweehonderd keer meer energiebelasting per kwh dan de meeste energie-intensieve bedrijven. Met deze keuzes knabbelt het kabinet aan het draagvlak voor klimaatbeleid en dat vindt Natuur & Milieu zorgelijk.

Luchtvaart en zakelijke rijder ontspringen de dans 
Ook de luchtvaart ontspringt de dans: de eerder voorgestelde belastingverhoging voor verre vluchten blijkt toch van tafel te zijn geveegd. Ronduit teleurstellend is dat de maatregel om zakelijke lease-auto’s per 2025 alleen nog elektrisch aan te bieden is gesneuveld.

Natuur & Milieu moedigt de Tweede Kamer aan het kabinet scherp te bevragen op het maatregelenpakket en het beprijzen van milieuschade consequent door te voeren.

 

Persvoorlichters

Voor persgerelateerde vragen kun je terecht bij een van onze persvoorlichters.

dieuwertje penders
Dieuwertje Penders Persvoorlichter
wietske de lange
Wietske de Lange Persvoorlichter