Terug naar overzicht

Wat betekenen de verkiezingen van 2023 voor onze natuur en het klimaat?

Op woensdag 15 maart mochten we weer naar de stembus om niet één, maar twee stemmen uit te brengen. Het was tijd om een nieuw bestuur te kiezen voor de provincies en waterschappen in Nederland. Wat betekent de (voorlopige) uitslag van deze verkiezingen voor onze natuur en het klimaat?
Portretfoto Karen van den Einden
Karen van den Einden
 • 
Nieuwsbericht
vlaggen van provincies

Het is niet helemaal met zekerheid te zeggen, want nog niet alle stemmen zijn geteld op het moment van schrijven. Maar één ding is zeker: Boer Burger Beweging (BBB) is de grootste geworden in alle provincies tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. Daarnaast heeft de samenwerking tussen GroenLinks en PvdA hen geen windeieren gelegd, want ook zij scoren gezamenlijk goed in veel provincies. Nieuwkomer VOLT krijgt in meerdere regio’s een of meerdere zetels. De uitslag van de waterschapsverkiezingen is op het moment van schrijven nog niet bekend.

Wat betekent deze uitslag voor onze natuur en het klimaat?
De komende periode wordt, na het tellen van de stemmen, duidelijk wie in de Provinciale Staten mag deelnemen en komt de doorvertaling naar de zetels in de Eerste Kamer. De Provincies gaan aan de slag met onderhandelingen over het regionale bestuur. Waarom zijn deze onderhandelingen spannend voor natuur en klimaat?

  1. Provincies spelen een belangrijke rol bij het oplossen van de stikstofcrisis en het herstellen van de natuur. Iedere provincie is aan zet om voor 1 juli een gebiedsplan te maken, waarin staat hoe zij de natuur herstellen en de stikstofuitstoot verminderen.
  2. Provincies zijn aan zet om plannen voor duurzame energie, denk aan windmolens op land en zonneparken, verder uit te rollen. Dat doen zij via de regionale energiestrategieën.
  3. Het uitgeven en handhaven van milieuvergunningen gebeurt grotendeels door de provincie. De provincie kan bijvoorbeeld strenge eisen stellen aan industriële bedrijven om de CO2-uitstoot te verminderen en de luchtkwaliteit in de omgeving te verbeteren. De provincies zijn ook het bevoegd gezag voor regionale luchthavens, zoals Lelystad Airport. De provincie geeft daar de vergunningen voor af.

Wat deed Natuur & Milieu rondom de verkiezingen?
Bij Natuur & Milieu zetten wij ons in voor regels en wetten die zorgen voor schoon water en een gezonde leefomgeving. We hebben daarom in aanloop naar de verkiezingen campagne gevoerd om mensen te laten stemmen op bestuurders die daar werk van maken. Daarnaast steunden we de gezamenlijke actie van andere natuur- & milieuorganisaties genaamd ‘Ik stem natuurlijk’. Ook organiseerden we op dinsdag 14 maart nog een actie in samenwerking met alle natuur- & milieuorganisaties verenigd in de Groene 11 onder de noemer ‘Niet zonder natuur’. We riepen daarbij mensen op om te stemmen voor de natuur.

Hoe nu verder?
De partijen gaan nu met elkaar onderhandelen over nieuwe regionale coalitieakkoorden. Bovengenoemde onderwerpen komen daar zeker aan bod. Want verandering en tempo blijft hard nodig; de urgentie van het aanpakken van de klimaatcrisis en de natuurverslechtering worden niet kleiner van verkiezingen. Ook de natuur en andere sectoren dan de landbouw hebben ruimte nodig. Het is daarom cruciaal voor onze toekomst dat de politiek dit ook in deze nieuwe samenstelling gaat aanpakken. In gesprekken met beleidsmakers en politici blijven wij daarop aandringen.

Contactpersonen

Neem contact met ons op

Voor persgerelateerde vragen kun je terecht bij onze persvoorlichters.