Ga terugHome      Nieuws      Nu snel aan de slag met stikstofaanpak

Samen op weg naar de toekomst

Portretfoto Wietske de Lange
Wietske de Lange
Natuur & Milieu reageerde vandaag samen met Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, de Natuur- en Milieufederaties, Landschappen NL en SoortenNL op de kabinetsappreciatie van het stikstofadvies van Remkes. 'Nu snel aan de slag'.
bloemenveld naast een boerenakker met natuurinclusieve landbouw

Het snel herstellen van de natuur is van groot belang, want de natuur is uitgepolderd en kan niet langer wachten. Het is dus volkomen terecht dat het kabinet het ambitieuze stikstofplan van Remkes omarmt. Nu kunnen we snel aan de slag gaan: van advies en beleidsoverleg naar actie, met duidelijkheid voor iedereen, onderstrepen de natuur- en milieuorganisaties vandaag.

Met de aanpak van Remkes kunnen we nu samen op weg naar de toekomst. De wil is er om nu zij aan zij verder te gaan: boeren, natuurorganisaties, politiek en alle andere betrokken partijen. Iedereen beseft dat we dit niet zonder boeren kunnen. Zij horen bij Nederland en zijn van groot belang voor goed beheer en behoud van ons landschap en de biodiversiteit. Daarom moeten we samen zoeken naar nieuwe vormen van duurzamere landbouw met nieuwe verdienmodellen. Dat gaat verder dan de aanpak van stikstof alleen. Remkes biedt hiervoor al aanknopingspunten die op korte termijn verder uitgewerkt moeten worden. De omslag naar een duurzamere sector in balans met natuur is de wérkelijke innovatie die we nodig hebben om de transitie in het landelijk gebied te realiseren.

Ook andere sectoren zoals luchtvaart en industrie zullen moeten bijdragen aan het reduceren van de stikstofuitstoot. Met het vandaag omarmen van het Remkesadvies kan het kabinet bovendien morgen beginnen met het verminderen van de stikstofuitstoot. Want investeren in natuur betekent investeren in onze eigen leefomgeving, in onze toekomst en die van onze (klein)kinderen.

Remkes’ stikstofadvies
Vorige week analyseerde Natuur & Milieu na het verschijnen van het advies van Johan Remkes het stuk al uitgebreid. Lees het bericht erover hier.

Persvoorlichters

Voor persgerelateerde vragen kun je terecht bij een van onze persvoorlichters.

dieuwertje penders
Dieuwertje Penders Persvoorlichter
wietske de lange
Wietske de Lange Persvoorlichter