Ga terugHome      Nieuws      Reactie Natuur & Milieu op biomassa-studie PBL
Nieuwsbericht

Reactie Natuur & Milieu op biomassa-studie PBL

Portretfoto Wietske de Lange
Wietske de Lange
De vandaag gepresenteerde studie van het PBL naar de beschikbaarheid en inzet van biomassa geeft een aantal goede inzichten, maar maakt op cruciale punten niet de noodzakelijke keuzes. ‘Het PBL is terecht kritisch op een aantal lastige kanten die er aan het gebruik van biomassa kleven, maar verbindt daar zelf geen harde conclusies aan. De constatering dat er voldoende biomassa beschikbaar is, klopt misschien theoretisch, maar is praktisch niet bruikbaar. Want de voorgestelde hoeveelheden zijn bijna twintig keer meer dan op basis van aandeel in de bevolking’, aldus Marjolein Demmers, directeur van Natuur & Milieu.
Een stapel boomstammen in een bos

Goede punten
Het is goed dat het PBL in haar studie wijst op de beperkingen van certificering. Met certificaten borg je geen absolute duurzaamheid, ze voorkomen niet dat we de aarde in volume overvragen en zijn fraudegevoelig. Dat biomassa in veel mindere mate uit bossen moet komen en de focus moet liggen op reststromen uit de landbouw, zoals de studie weergeeft, onderschrijft Natuur & Milieu. Ook een waardevolle aanbeveling is dat er rekening gehouden moet worden met de CO2-uitstoot en de koolstofschuld die wordt veroorzaakt door gebruik van biomassa. Dat bevestigt het belang om met de werkelijke CO2-effecten in de hele keten te gaan rekenen. Dit in plaats van het boekhoudkundige ‘klimaatneutraal’ waar we steeds mee rekenen. De opmerkingen in de studie dat de huidige SDE-subsidies (Stimulering Duurzame Energieproductie) niet leiden tot een zo hoogwaardig mogelijke inzet van biomassa, liggen voor de hand. Dat vraagt om aanpassingen van subsidievoorwaarden en nog eens kritisch kijken naar het huidige gebruik.

Biomassa geen doel op zich
Natuur & Milieu ziet voldoende mogelijkheden om de rol van biomassa voor energie beperkt te houden én toch een CO2-neutrale circulaire economie te realiseren. Recent heeft minister Wiebes nog een aantal scenario’s naar de Kamer gestuurd die laten zien dat Nederland in 2050 klimaatneutraal kan zijn met beperkte inzet van biomassa.

Fair share
De opmerking dat er in theorie voldoende biomassa is om de volledige Nederlandse vraag van 3,6% van de wereldwijde beschikbaarheid te voorzien, is weinig behulpzaam. In een wereld waarin alle landen bezig zijn met verduurzaming is het onrealistisch, onverstandig en oneerlijk om veel meer te claimen dan ons aandeel in de bevolking (0,2%) of de wereldeconomie (0,9%). Het begrip “fair share” wordt als moeilijk uitvoerbaar aan de kant geschoven.

Duurzaamheidskader biomassa: ‘Niet alles kan’
Wat ontbreekt in deze hele studie is de aanbeveling om te kijken waar de huidige én toekomstige vraag naar biomassa getemperd kan worden. Bijvoorbeeld door vliegverkeer en dierlijke eiwitconsumptie te verminderen, maar ook door vol in te zetten op de circulaire economie. De inzet van Natuur & Milieu in de SER zal zijn om de goede elementen uit dit rapport te filteren en kritisch te zijn waar nog keuzes gemaakt moeten worden. De inzet van biomassa is geen doel op zich. Het zal alleen daar ingezet moeten worden waar er geen alternatieven zijn en dan bij voorkeur tijdelijk. Ook voor biomassa geldt: “Niet alles kan”.

Persvoorlichters

Voor persgerelateerde vragen kun je terecht bij een van onze persvoorlichters.

dieuwertje penders
Dieuwertje Penders Persvoorlichter
wietske de lange
Wietske de Lange Persvoorlichter