Ga terugHome      Nieuws      Start met vergroening van gascentrales
Nieuwsbericht

Start met vergroening van gascentrales

Portretfoto Dieuwertje Penders
Dieuwertje Penders
Start met de vergroening van gascentrales. Die oproep doet Natuur & Milieu voorafgaand aan de begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken, die morgen plaatsvindt. De milieuorganisatie vindt het zorgwekkend dat er in de energietransitie nog weinig aandacht wordt besteed aan CO2-vrij regelbaar vermogen, het vermogen dat nodig is wanneer zon en wind geen energie leveren. De oplossing ligt in het ombouwen van gascentrales naar groene waterstofcentrales en het vergroten van de productie en import van groene waterstof. In een nieuwe studie zet Natuur & Milieu haar visie uiteen.
Rijen zonnepanelen met industrie op de achtergrond

In 2040 zal de elektriciteitsvraag gestegen zijn van 110 TWh nu, naar mogelijk 220 TWh in 2040. Deze elektriciteitsvraag kan maar ten dele direct met elektriciteit uit zon en wind worden geleverd. Tijdens langere periodes wanneer de zon niet schijnt en de wind niet waait zal er ook vermogen nodig zijn om bij te springen, het zogenoemde CO2-vrij regelbaar vermogen. ‘Wij zien groene waterstof als de beste optie om te voorzien in dit vermogen. Rendabel, duurzaam en productie is op grote schaal mogelijk’, aldus Peter de Jong, programmaleider elektriciteitsproductie bij Natuur & Milieu.

Ombouwen gascentrales
Het ombouwen van gascentrales naar waterstof is technisch haalbaar. De uitdaging zit vooral in de beschikbaarheid van groene waterstof en de kosten hiervan ten opzichte van fossiele energie als aardgas en grijze waterstof. Er zijn ook nieuwe waterstofcentrales nodig, om aan de benodigde vraag voor flexibel regelbaar vermogen te voldoen. De Jong: ‘Al deze centrales kunnen gebruik maken van de huidige gasleidingen en opslagmogelijkheden. En als we de nieuwe centrales plaatsen in de buurt van warmtenetten, kan de restwarmte van de centrales weer gebruikt worden in het warmtenet. Zo wordt er zo min mogelijk energie verspild.’

Import groene waterstof
Om het flexibel regelbaar vermogen CO2-vrij met behulp van deze gascentrales te leveren, is veel groene waterstof nodig. Deze waterstof kan niet allemaal in Nederland opgewekt worden, dus import is nodig. De verwachting van Natuur & Milieu is dat in 2030 minimaal 72 PJ aan groene waterstof geïmporteerd moet worden om aan de klimaatdoelen van de elektriciteitssector te voldoen. Dit loopt naar schatting op naar ordegrootte 500 PJ in 2040 waarbij ook de waterstofbehoefte van de andere sectoren is meegenomen. De Jong: ‘Wereldwijd zijn er gigantische hoeveelheden zonne-energie te oogsten, de vraag is alleen hoe je het hier krijgt. Met de import van groene waterstof is dat mogelijk.’

Oproep aan overheid
Gascentrales spelen een belangrijke rol in het toekomstige Nederlandse energiesysteem. Sterker nog, ze zijn cruciaal om de klimaatdoelen te halen. Maar daarvoor is wel sturing en beleid nodig vanuit de overheid. Het is belangrijk dat er waarborgen komen dat groene elektriciteitsopwekking voor waterstofproductie spoedig toeneemt en dat groene waterstofproductie in Nederland goed wordt ondersteund. En dat de importketen op gang komt. Daarnaast is een passende businesscase voor gascentrales op groene waterstof noodzakelijk. Een CO2 prijs op fossiele brandstof werkt daaraan ondersteunend. ‘We hopen dat de politiek onze visie omarmt en het realiseren van voldoende CO2-vrij flexibel vermogen vanaf nu op de politieke agenda blijft staan’, aldus De Jong.

Lees hier de volledige studie of lees ook het artikel op Energeia over de visie.

Persvoorlichters

Voor persgerelateerde vragen kun je terecht bij een van onze persvoorlichters.

dieuwertje penders
Dieuwertje Penders Persvoorlichter
wietske de lange
Wietske de Lange Persvoorlichter