Ga terugHome      Nieuws      Natuur & Milieu schaart zich achter gedragscode zon op land
Nieuws

Natuur & Milieu schaart zich achter gedragscode zon op land

Portretfoto Wietske de Lange
Wietske de Lange
De afgelopen maanden werkte Natuur & Milieu met meerdere organisaties aan een gedragscode Zon op Land. In deze code staan voorschriften voor projectontwikkelaars van zonneparken.
zonnepark naast spoorlijn

De gedragscode Zon op Land maakt de broodnodige groei van zonne-energie mogelijk met minimale impact op de ruimte en met respect voor lokale natuur en omwonenden. Directeur van Natuur & Milieu Marjolein Demmers tekende op 13 november 2019 de gedragscode bij de aanbieding aan de Vaste Kamercommissie EZK in Den Haag.

Groei zonne-energie nodig
‘Wij geloven dat natuurversterking en zonnepanelen op land hand in hand moeten en kunnen gaan. Met deze gedragscode zetten we samen met de projectontwikkelaars een stap in die richting. Zo kunnen we én de klimaatdoelen halen en maken we de Nederlandse natuur gezonder’, aldus Marjolein Demmers. In het Klimaatakkoord heeft Nederland als doel gesteld dat in 2030 70% van onze elektriciteit uit hernieuwbare zonne- en windenergie komt. Daarvoor is het nodig dat we niet alleen meer windmolens, maar ook meer zonnepanelen plaatsen. Daken hebben voor Natuur & Milieu de voorkeur, maar zonnevelden zijn een onmisbare aanvulling. Deze projecten stuiten vaak op zorgen. Wat betekent zo’n park voor de natuur, de bodemkwaliteit of het uitzicht van omwonenden? De voorschriften in de gedragscode Zon op Land zijn bedoeld om deze zorgen weg te nemen.

Geen Nationale parken of Natura 2000-gebieden
In de gedragscode staat vastgelegd dat ontwikkelaars lokale milieuorganisaties en omwonenden actief betrekken bij de locatie, het ontwerp en de ontwikkeling van een nieuw zonnepark. Daarnaast mogen de ontwikkelaars alleen een zonnepark ontwikkelen als dit van meerwaarde is voor de omgeving. Dit kan verschillende vormen hebben, bijvoorbeeld doordat de biodiversiteit gestimuleerd wordt op het zonneveld of de omwonenden financieel kunnen meeprofiteren via investeringen in het park. Ten slotte mag het zonnepark geen negatief effect hebben op de bodem, hoewel het vaak zal gaan om braakliggende grond. Daarbij is vastgelegd dat in Natura 2000-gebieden, Nationale Parken en Unesco Werelderfgoed nooit zonnevelden komen. Landschappen die van groot belang zijn voor weidevogels of andere natuurgebieden mogen alleen voor een zonnepark worden gebruikt als de ecologie of het landschap hierdoor verbetert.

Een hulpmiddel voor omwonenden en lokale organisaties
De gedragscode is geen wet waarop de overheid zal handhaven. De code biedt daarentegen wel een concreet handvat voor omwonenden en lokale milieuorganisaties om in te grijpen indien nodig. Zij kunnen aan de bel trekken wanneer projectontwikkelaars die zijn aangesloten bij Holland Solar zich niet aan de principes houden bij de ontwikkeling van een nieuw zonneproject. Dit geldt voor alle nieuw te vergeven vergunningen. Wil je weten of de gedragscode van toepassing is op een gepland zonnepark bij jou in de buurt? Op de website van Holland Solar vind je een actueel overzicht van alle aangesloten projectontwikkelaars.

Wat doet Natuur & Milieu met deze gedragscode?
We zijn als een van de milieuorganisaties betrokken geweest bij het opstellen van deze gedragscode en de voorschriften omtrent natuur en milieu. Wij hebben de code ondertekend, maar daar stopt onze rol nog niet. In de toekomst blijven wij betrokken bij de monitoring om ervoor zorgen dat de betrokkenen de code ook daadwerkelijk gaan naleven. Met de nodige groei van zonne-energie willen we er immers zeker van zijn dat we erop vooruit gaan qua klimaat zonder negatieve impact op de lokale natuur of leefomgeving.

Persvoorlichters

Voor persgerelateerde vragen kun je terecht bij een van onze persvoorlichters.

dieuwertje penders
Dieuwertje Penders Persvoorlichter
wietske de lange
Wietske de Lange Persvoorlichter