Ga terugHome      Nieuws      1,5 dag thuiswerken scheelt Nederlanders 3 miljard kilometers per jaar
Nieuwsbericht

1,5 dag thuiswerken scheelt Nederlanders 3 miljard kilometers per jaar

Portretfoto Wietske de Lange
Wietske de Lange
Als 1 op de 10 mensen met een baan 1,5* dag meer thuis blijft werken, scheelt dat 3 miljard kilometers aan woon-werkverkeer per jaar. Dit levert jaarlijks 1,7 miljard euro op en 78 miljoen uur minder reistijd. De klimaatwinst wordt geschat op bijna 353.600 ton CO2. Dit blijkt uit onderzoek van CE Delft in opdracht van Natuur & Milieu. Rob van Tilburg, directeur programma’s van Natuur & Milieu: ‘De cijfers laten zien dat meer thuiswerken loont, voor zowel werknemers, werkgevers, als het klimaat. Als we op de overige dagen duurzamer gaan reizen, maken we echte grote groene sprongen voorwaarts.’
Een vrouw zit aan tafel achter een laptop

In onderzoek van het KIM (april 2020) gaf zo’n 12% van de beroepsbevolking aan te verwachten meer thuis te blijven werken dan voor de Corona crisis. Op basis van deze prognose bracht CE Delft in kaart wat de effecten zijn op het woon-werkverkeer, milieu, en welke economische baten ermee gemoeid zijn.

Winst
Anderhalve dag meer thuiswerken scheelt jaarlijks zo’n 3 miljard kilometers aan woon-werkverkeer.  Ter vergelijking: een rondje om de aarde is ongeveer 40.000 kilometer, dus het scheelt 75.000 keer rond de aarde en vele files op de weg. De economische baten worden geraamd op 1,7 miljard euro. Het gaat hier om tijdswinst, een verhoogde arbeidsproductiviteit, maar bijvoorbeeld ook om vermeden maatschappelijke kosten als milieuvervuiling. Dit is exclusief de kosten die bespaard worden door minder infrastructurele investeringen, als gevolg van een afname van het wegverkeer.

Schone lucht en klimaat
Wegverkeer bepaalt een aanzienlijk deel (21%) van onze CO2-uitstoot, 51,6% daarvan is afkomstig van personenvervoer. Stikstof en fijnstof behoren tot de grootste vervuilers als het gaat om luchtkwaliteit. Uit het onderzoek blijkt dat als 12% van de beroepsbevolking kiest voor 1,5 dag extra thuis werken, dit 353.600 ton CO2 scheelt, dit staat gelijk aan ongeveer 150.000 retourvluchten Amsterdam – New York. Dat scheelt 11 ton fijnstof en 632 ton stikstof. Dit is 5% van het totaal aan stikstof dat afkomstig is van woon-werkverkeer.

Duurzaam forenzen
Natuur & Milieu hoopt dat zowel de overheid als werkgevers mensen stimuleren om vaker thuis te werken. En als reizen nodig is, dit zo duurzaam en gezond mogelijk te doen, volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’. Daarbij hoort wat Natuur & Milieu betreft een zogeheten gedifferentieerde kilometerheffing. De hoogte van de heffing hangt af van hoe vervuilend en zwaar de auto is, hoe druk de weg is waarop je rijdt en wanneer je reist. Een dergelijke heffing stimuleert schoner vervoer zoals fietsen en elektrisch rijden en het is tegelijkertijd ook een effectieve prikkel om minder te reizen.

Het volledige onderzoek van CE Delft vind je hier. Voor meer informatie en inspiratie over thuiswerken, klik hier.

* = 1,5 dag per week is een gemiddelde gebaseerd op bijvoorbeeld 3 dagen in 2 weken, of 6 dagen per maand thuiswerken.

Persvoorlichters

Voor persgerelateerde vragen kun je terecht bij een van onze persvoorlichters.

dieuwertje penders
Dieuwertje Penders Persvoorlichter
wietske de lange
Wietske de Lange Persvoorlichter