Ga terugHome      Nieuws      Waarom Lelystad Airport niet open mag en kan
Opinie

Waarom Lelystad Airport niet open mag en kan

Portretfoto Koenraad Backers
Koenraad Backers
De Tweede Kamer debatteerde 11 september 2019 over actuele ontwikkelingen in de luchtvaart. Op de agenda stonden onder anderen de toekomst van Schiphol en de stand van zaken in het proces om Lelystad Airport te openen voor commerciële luchtvaart. Wat ons betreft kan de opening afgeblazen worden; hierbij onze visie op de stand van zaken.
lelystad airport bouw

Na lang stechelen met de Europese Commissie lijkt het minister Van Nieuwenhuizen dan toch gelukt goedkeuring te verkrijgen voor de verkeersverdelingsregeling voor Lelystad Airport. Deze regeling zorgt ervoor dat Lelystad ingezet kan worden als overloop luchthaven voor het vakantieverkeer van Schiphol. De minister is er in deze verkeersverdelingsregeling niet in geslaagd om aan de wens van de Tweede Kamer tegemoet te komen dat op Lelystad geen autonome groei mag plaatsvinden. Er is dus nog allerminst groen licht, maar de luchtverkeersleiding wordt alvast in de startblokken gezet, want de minister moet en zal Lelystad Airport zo snel mogelijk openen voor de commerciële luchtvaart.

Dat de minister nog een enorme opgave rest om een oplossing te verzinnen voor de stikstofdepositie die de luchtvaart veroorzaakt mag de pret niet drukken. De minister verzint er wel een list voor. De natuur laat zich echter niet door een administratieve list om de tuin leiden. De uitspraak van de Raad van State over de PAS maakt duidelijk dat er harde grenzen zijn aan de hoeveelheid schade die wij de natuur mogen berokkenen. De enige echte oplossing is een rem op de ongebreidelde groei. Niet alleen in het belang van de natuur, maar ook voor de gezondheid van omwonenden. Het is nog niet te laat om Lelystad Airport een andere bestemming te geven.

Ook het klimaat vormt een steeds hardere grens waar de luchtvaart nu al overheen gaat. De opening van een nieuw vliegveld strookt op geen enkele manier met onze mondiale ambitie om de opwarming van onze aarde te beperken tot 1.5 graden. Ook buiten Nederland wordt dit zichtbaar. Teken aan de wand is een recent advies van het Franse milieuagentschap dat de luchthaven van Marseille sommeert haar uitbreidingsplannen te herschrijven en aantoonbaar te maken deze plannen niet strijdig zijn met klimaatneutraliteit in 2050. De harde grenzen worden voelbaar en maatregelen zijn onvermijdelijk.

Laten we niet dezelfde fout maken als in de energiesector. Nederland gaf alle ruimte om nog 3 nieuwe kolencentrales te bouwen terwijl we internationaal afspraken maakten over het uitfaseren van fossiele energie. De inkt van het Parijs akkoord was amper droog en de centrales stonden al op de nominatie voor sluiting. Lelystad Airport is eenzelfde lot beschoren als de overheid nu niet tot inkeer komt. De grenzen worden steeds harder en de maatschappelijke weerstand stapelt zich op. Het is nog niet te laat om Lelystad Airport een heel andere bestemming te geven. Een mooi recreatiegebied bijvoorbeeld.

Persvoorlichters

Voor persgerelateerde vragen kun je terecht bij een van onze persvoorlichters.

dieuwertje penders
Dieuwertje Penders Persvoorlichter
wietske de lange
Wietske de Lange Persvoorlichter