Ga terugHome      Nieuws      Waarom het CO2-plafond voor de luchtvaart er gewoon komt

Waarom het CO2-plafond voor de luchtvaart er gewoon komt

Portretfoto Wietske de Lange
Wietske de Lange
De luchtvaart is verantwoordelijk voor 15 procent van de totale klimaatimpact van de Nederlandse economie. Het is dan ook niet meer dan logisch dat deze sector, net als de industrie, landbouw en het wegtransport bij gaat dragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot.
Vooraanzicht van een vliegend vliegtuig in een grijze lucht

De luchtvaart moet bijdragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Dat willen we in Nederland onder meer gaan doen door een zogenaamd CO2-plafond in te voeren. Andere sectoren worden gehouden aan het Klimaatakkoord om hun uitstoot terug te brengen, de luchtvaartsector kwam met eigen klimaatdoelen. Het CO2-plafond waar de luchtvaartsector nu tegen in het verweer komt, is simpelweg het wettelijk vastleggen van deze zelfbepaalde doelen.

Het CO2-plafond is een wettelijk vastgelegd maximum aan uitstoot van broeikasgassen van de luchtvaartbranche in Nederland, om opwarming van de aarde te beperken. Natuur & Milieu vindt dat het vastleggen van dit plafond meer dan terecht, omdat het tenminste de zekerheid geeft dat de al niet erg ambitieuze klimaatdoelen van de luchtvaartsector gehaald gaan worden.

Waarom dit plafond een goed idee is om de CO2-uitstoot van de luchtvaart echt te beperken:

 1. We leggen gemaakte afspraken eindelijk vast in de wet
  De Nederlandse overheid heeft met de luchtvaartsector afspraken gemaakt over klimaatdoelen. Dit resulteerde een paar jaar geleden in het Akkoord Duurzame Luchtvaart. In het CO2-plafond worden deze afspraken nu wettelijk vastgelegd, zodat de luchtvaart zich in elk geval aan deze afspraken moet houden.
 2. Het is een belangrijke aanvulling op Europese wetgeving
  De luchtvaartsector heeft nu commentaar dat de Europese maatregelen in strijd zijn met het CO2-plafond, maar Europa stelt geen grens aan de uitstoot van luchtvaart. Het plafond is de manier om al gemaakte afspraken in Nederland vast te leggen. Vanuit Europa is er bijvoorbeeld het CO2-emissiehandelssysteem als maatregel om de uitstoot van de luchtvaart te beperken. Dit systeem geldt echter alleen voor vluchten binnen Europa, terwijl verreweg het grootste deel van de uitstoot van de luchtvaart is van vluchten naar buiten Europa.
 3. We voorkomen eindeloos onderhandelen
  Het plafond geeft duidelijkheid aan de sector en voorkomt dat er continu weer onderhandeld kan worden over wat de luchtvaart wel en niet moet doen. Want de sector wil blijven groeien met onder meer een geheel nieuwe internationale luchthaven in Lelystad. Duidelijke en handhaafbare grenzen zijn dus hard nodig.
 4. Het helpt investeringen in schonere technologie
  Het huidige luchtvaartbeleid is nog altijd gericht op groei. Een harde CO2-norm stimuleert investeringen in nieuwe technologieën, zoals duurzame brandstoffen en zuinigere vliegtuigen.

Persvoorlichters

Voor persgerelateerde vragen kun je terecht bij een van onze persvoorlichters.

dieuwertje penders
Dieuwertje Penders Persvoorlichter
wietske de lange
Wietske de Lange Persvoorlichter