Ga terugHome      Thema’s      Klimaat & biodiversiteit      Klimaatdoelen      13 voorstellen om het klimaatgat te dichten
Onderzoek

13 voorstellen om het klimaatgat te dichten

Portretfoto Karen van den Einden
Karen van den Einden
Met de juiste beleidsmaatregelen (normen) kunnen we onze CO2-uitstoot terugdringen en onze klimaatdoelen halen. Natuur & Milieu ziet veel kansrijke normen voor snelle CO2-reductie.
plantje groeit in droge grond

Om de gevolgen van de klimaatopwarming voor Nederland te beperken, is het essentieel om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Helaas ligt Nederland niet op koers met het halen van de klimaatdoelen. Natuur & Milieu heeft beleidsmaatregelen (normen) laten doorrekenen om de klimaatdoelen te kunnen halen. Deze maatregelen hebben allemaal als doel om onze CO2-uitstoot terug te dringen.

Hoe werkt normering?

Om ervoor te zorgen dat bepaalde diensten, processen en producten minder CO2-uitstoot met zich meebrengen, kan de overheid eisen dat deze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dat kan via normeren.

Welke normen voor snellere CO2-reductie zijn kansrijk?

Enkele voorgestelde maatregelen springen eruit vanwege de grote hoeveel CO2-uitstoot die we ermee kunnen besparen. De klimaatklappers op een rij, waarbij de besparing van CO2 gericht is op 2030:

  • De industrie gebruikt jaarlijks een maximale hoeveelheid fossiele brandstoffen en grondstoffen, die ieder jaar afloopt. Om dit te bereiken wordt er een duidelijk afbouwpad vastgelegd. Dit kan leiden tot een besparing van 17 megaton CO2-uitsoot in 2030 ten opzichte van 2019.
  • Stroomleveranciers bieden verplicht 100% duurzame elektriciteit aan in 2035. De verwachte CO2-reductie in 2030 is 10 megaton.
  • We gaan minder vee per hectare grond houden, namelijk maximaal 1,5 stuks grootvee per hectare en 0,5 stuks grootvee per hectare bij natuurgebieden. Dan kunnen we tot wel 6,8 megaton CO2-uitstoot in 2030 besparen.
  • Er komt een CO2-plafond (maximale CO2-uitstoot) voor de luchtvaart, dat jaarlijks afneemt. Dit kan leiden tot een besparing tot 3 megaton CO2-uitstoot.
  • Vanaf 2024 worden alleen nog uitstootvrije zakelijke personenauto’s verkocht. Dit kan leiden tot een besparing tot wel 1,6 megaton CO2-uitstoot.

Meer maatregelen mogelijk voor meer CO2-reductie

Er zijn nog veel meer maatregelen die kansrijk zijn, maar een CO2-reductie van minder dan 1 megaton met zich meebrengen. Deze maatregelen zijn waardevolle aanvullingen op bovenstaande klimaatklappers, aangezien er meer CO2-reductie nodig is om onze klimaatdoelen te behalen. In ons rapport worden alle maatregelen benoemd, waarvan CE Delft een eerste inschatting van de CO2-besparing heeft gemaakt. Download hier het rapport.

Waarom zijn deze stappen zo belangrijk?

In Parijs hebben we afgesproken om de opwarming van de aarde deze eeuw te beperken tot maximaal 2 graden, maar idealiter 1,5 graad Celsius. In ons eigen Klimaatakkoord hebben we doelen afgesproken om onze CO2-uitstoot te verminderen en zo klimaatverandering te beperken. Het is enorm belangrijk om onder deze grens van 1,5 graad te blijven.