Home      Thema’s      Circulaire economie      Grondstoffen

Grondstoffen

Alle materialen die we gebruiken om iets te maken, van spullen tot brandstoffen, zijn grondstoffen. Daar zijn er niet eindeloos veel van. Bovendien brengt het winnen van grondstoffen en het verwerken ervan tot producten veel milieuschade met zich mee. Daarom is het belangrijk dat we er zuinig mee omgaan. Ontdek hoe we zuiniger met grondstoffen om kunnen gaan en wat jij kunt doen om daaraan bij te dragen.

grondstoffen mijn

Welke waardevolle grondstoffen zitten in jouw spullen verstopt?

Kom meer te weten over het belang van een circulaire economie en hoe je daaraan bijdraagt door anders met spullen om te gaan.

Hoe kunnen we zuiniger omgaan met grondstoffen?

Grondstoffen zoals hout, plastic, metalen en voedsel kunnen we beter en langer benutten en minder verspillen. Het beste is om minder grondstoffen te gebruiken en door minder te kopen en bestaande producten te repareren en hergebruiken. Daarnaast kunnen we ook grondstoffen winnen uit bestaande producten die we niet meer gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld door recycling van plastics en urban mining waarbij we metalen terugwinnen uit autobatterijen. Elke dag hoeven we dan minder nieuwe grondstoffen te winnen in mijnen en er hoeven minder bomen gekapt te worden.

Beter repareerbare producten helpen om zuiniger met grondstoffen om te gaan, want dan hoef je in geval van een probleem of als iets kapot is, slechts een onderdeel te vervangen of toe te voegen, in plaats van een heel nieuw product te kopen. Ten slotte vormt voedsel een belangrijke grondstof die we nu nog vaak verspillen door al het voedsel dat dagelijks wordt weggegooid. Minder voedselverspilling draagt ook bij aan de oplossing.