Home      Waterparels

Waterparels

Weinig planten of waterdieren. Of juist veel kroos. Troebel water en overmatige meststoffen. Samen met onder andere NIOO KNAW en een groep enthousiaste burgerwetenschappers deden we de afgelopen jaren onderzoek naar de waterkwaliteit van kleine wateren in Nederland. Daaruit bleek dat bijna 80% van matige tot slechte kwaliteit is. Waar we met het Vang de Watermonsters onderzoek vooral keken naar de kwaliteit van het water, werken we nu met NIOO KNAW aan de oplossing binnen het project Water op de Kaart.

Vijf jaar Vang de Watermonsters
Water in de stad

Ontdek wat jij kan doen

  1.  Wees zuinig met drinkwater
  2.  Vergroen je buurt of tuin
  3.  Spoel geen medicijnen of doekjes door het toilet
  4.  Meld je aan als Burgerwetenschapper

Learning communities

We lanceren binnen Nederland verschillende learning communities waarmee we samen met burgerwetenschappers, waterschappen, boeren en gemeenten pilots uitvoeren om te leren welke maatregelen het beste werken om de waterkwaliteit te verbeteren. We maken Waterparels.