Home      Thema’s      Landbouw

Landbouw

Onze landbouw is gericht op zoveel mogelijk voedsel maken. Dankzij de intensieve landbouw hebben we voldoende gezond voedsel beschikbaar, maar deze werkwijze heeft ook een keerzijde. Het is zo intensief en grootschalig dat het onze natuur beschadigt en bijdraagt aan klimaatverandering. Vooral de landbouw waarbij dierlijke producten worden gemaakt, zoals vlees, melk en kaas, is schadelijk voor ons milieu. Ook worden er nog veel chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. Dat kan anders. Ontdek op deze pagina hoe we naar duurzame landbouw komen.

Trekker op het land perst stro

Verdiep je in belangrijke thema's rondom duurzame landbouw

Wat is duurzame landbouw?

Duurzame landbouw produceert voedsel op zo’n manier waardoor het geen schade veroorzaakt aan de natuur én niet langer bijdraagt aan klimaatverandering. Een manier, bovendien, waarbij de boer nog steeds een goede boterham kan verdienen. Dat kan met natuurinclusieve kringlooplandbouw en het gebruik van minder chemische bestrijdingsmiddelen.

Iemand houdt net-geoogste aardappelen vast in de tuin

Elke gift helpt!

Intensieve landbouw beschadigt onze natuur en draagt bij aan klimaatverandering. Wij zetten ons in voor natuurlijke kringlooplandbouw die goed is voor mens, dier en natuur. Mogen we rekenen op jouw steun?