Ga terugHome      Thema’s      Energie      Schone industrie      Transitievisie CCS: van blauwe naar groene waterstof
Artikel

Transitievisie CCS: van blauwe naar groene waterstof

Portretfoto Michelle Prins
Michèlle Prins
Naast de overstap naar blauwe waterstof is er meer nodig om de industrie te verduurzamen. Er moet ook een sterke prikkel blijven om het gebruik van fossiele brandstoffen af te bouwen. In deze visie schetst Natuur & Milieu daarom een transitiepad van blauwe naar groene waterstof.
waterstof digitale visual

Hoe maken we de overstap naar meer groene waterstof?

Waterstof gaat een rol spelen in de duurzame energievoorziening van de toekomst. De industrie moet verduurzamen en zal daarvoor waterstof inzetten. Waterstof wordt momenteel geproduceerd uit fossiele bronnen. Die productie is verantwoordelijk voor circa 20% van de totale CO2-uitstoot van de industrie. CO2 afvangen en opslaan (CCS) kan voor snelle CO2-reductie zorgen bij de huidige fossiele waterstofproductie. Zo produceren we ‘blauwe waterstof’. Naast de overstap naar blauwe waterstof is er meer nodig om de industrie te verduurzamen, onder andere met groene waterstof.

De transitie van blauwe naar groene waterstof kan succesvol worden als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Allereerst mag structurele verduurzaming niet worden verdrongen door de ontwikkeling van waterstof en de overheid moet voorwaarden stellen aan de inzet van CCS bij waterstofproductie. Blauwe waterstof-productie zorgt op korte termijn voor snelle CO2-reductie, en kan een wegbereider zijn voor groene waterstof. Het jaagt namelijk de ontwikkeling aan van de benodigde infrastructuur en de vraag naar waterstof. Tegelijkertijd is er gericht beleid nodig voor de opschaling van groene waterstof. Ook moeten we nu al werken aan de transitie naar een klimaatneutrale samenleving in 2050.

Download het visie-document

Natuur & Milieu pleit ervoor dat de overheid keuzes maakt over waar blauwe waterstof wordt ingezet en waar groene waterstof gebruikt gaat worden en hoe de benodigde publieke middelen ingezet worden. In onze visie zetten wij dit standpunt verder uiteen.

Download onze visie