Ga terugHome      Thema’s      Duurzaam wonen      Warmtenet      Wat zijn de kosten van verwarmen met een warmtenet?
Artikel

Kosten warmtenet

Portretfoto Wilma Berends
Wilma Berends
Voor het gebruik van een warmtenet betaal je, net als bij het verwarmen met een cv-ketel op aardgas, vaste en variabele kosten. De variabele kosten hangen af van je verbruik van warmte en warm water. Ieder jaar berekent de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een wettelijk maximumtarief voor warmte van het warmtenet om jou als consument te beschermen voor te hoge kosten.
Illustratie persoon op een bank met radiator met prijskaartje eraan

Naast variabele kosten zie je op je jaarafrekening ook vaste kosten staan. Vaste kosten, ook wel vastrecht genoemd, betaal je voor het gebruik, onderhoud en aansluiting op het warmtenet. Vaste kosten betaal je ook voor het meten van je warmteverbruik en de huur van je afleverset . Ook voor de vaste kosten geldt een maximumbedrag. Anders dan een cv-ketel blijft een warmteleverancier altijd eigenaar van een afleverset. Beheer en onderhoud is dan ook de verantwoordelijkheid van je warmteleverancier. Daar hoef je zelf niets aan te doen.

Illustratie persoon op een bank met radiator met prijskaartje eraan

Hoe zit het met de aansluitingskosten? 

Wanneer je als woningeigenaar wordt aangesloten op een warmtenet, betaal je daarvoor eenmalig aansluitkosten. In veel gevallen betaalt de gemeente hieraan mee. De aansluitingskosten verschillen vaak per gemeente of wijk. Zodra plannen voor een eventueel warmtenet bekend zijn, kan jouw gemeente je meer informatie geven over de aansluitingskosten. Vaak kun je ook een subsidie aanvragen voor de aansluiting op een warmtenet: voor woningeigenaren kan dat via de ISDE-regeling en voor verhuurders via de SAH-regeling.

Is een warmtenet duurder dan aardgas? 

Op basis van het zogenoemde Niet-Meer-Dan-Anders principe, oftewel de gasreferentie, wordt het maximale tarief voor warmte vastgesteld. Dit principe houdt in dat het maximale tarief voor warmte niet hoger mag zijn dan de kosten die een gemiddelde verbruiker zou maken voor het verkrijgen van dezelfde hoeveelheid warmte bij het gebruik van gas als energiebron. Dit staat vastgelegd in de Warmtewet en wordt gecontroleerd door de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Waarom is warmte van een warmtenet niet gratis? 

Net als aardgas moet warmte opgewekt en getransporteerd worden. Daar zijn kosten aan verbonden die in rekening worden gebracht bij de klant. Warmte opwekken kan met verschillende warmtebronnen. Het maakt voor jou als consument niet uit met welke bron de warmte wordt opgewekt, want de prijs blijft hetzelfde.

Kan ik zelf voor een warmteleverancier kiezen? 

Warmtenetten zijn in eigendom van één aanbieder. Je kunt dus niet je eigen energiebedrijf kiezen, zoals bij gas en stroom wel het geval is. Om jou als consument te beschermen tegen te hoge kosten, legt de ACM jaarlijks een maximumtarief vast voor warmte via het warmtenet.

Waarom is het tarief voor warmte in 2022 zo veel hoger geworden?

Waarom is het tarief voor warmte in 2022 zo veel hoger geworden? Ook als het (gedeeltelijk) met andere bronnen dan aardgas wordt opgewekt?

Sinds 2021 zijn de energiekosten enorm gestegen. Dit heeft vooral te maken met een flink gestegen gasprijs. Dat deze stijging van energiekosten ook effect heeft op de prijs van warmte heeft een aantal redenen. Allereerst gebruiken warmtebedrijven deels aardgas en elektriciteit (dat veel duurder is geworden) voor hun warmteproductie en -distributie. Binnen dezelfde warmteleverancier heeft warmte via elk warmtenet dezelfde prijs. Warmte via een warmtenet met maar een beetje aardgas is daarom ook duurder, omdat warmteleveranciers ook warmtenetten hebben die voor een groter deel op aardgas zijn gebaseerd. Verder zijn, naast aardgas, alle vormen van energie duurder geworden. Zo kopen warmtebedrijven bijvoorbeeld ook warmte in bij de industrie, dat door gestegen energieprijzen ook duurder is geworden.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) bewaakt dat warmtenetbedrijven ‘niet meer dan anders’ vragen aan hun klanten, vergeleken met cv’s op aardgas. Hiervoor stellen zijn een maximumtarief op, die gebaseerd is op de gasprijs. De warmtetarieven zitten in de praktijk een stuk onder dit maximum. Dit betekent dat ondanks de hogere warmteprijzen sinds januari 2022, de prijs voor gas, voor als je een cv-ketel hebt, nog harder is gestegen dan warmte.
Deze vergelijking gaat echter niet op voor iemand die voor de gestegen gasprijs een vast contract voor aardgas heeft gesloten. In dat geval heb je veel minder last van de prijsstijgingen.

Dit neemt niet weg dat de stijging van de warmtetarieven inderdaad fors is. Er zal dan ook betere wetgeving moeten komen om de consument beter te beschermen tegen dergelijke prijsstijgingen.

Tip

Het zijn de variabele kosten (dus je gebruik van warmte) die sterk zijn gestegen. De vaste kosten blijven vrijwel gelijk of stijgen slechts licht. Dit betekent dat het nu nog meer loont om zuinig te stoken.