Terug naar overzicht

Zeg nee tegen duizenden extra vluchten per jaar!

Het klimaat, de natuur en omwonenden betalen de prijs voor de luchtvaartplannen van het kabinet. Wij maken samen met jou bezwaar tegen de groeiplannen van de luchtvaartsector.

Britt Spinhoven
Britt Spinhoven
 • 
Oproep
papieren vliegtuigjes in de prullenbak

Het probleem

De luchtvaart in Nederland zorgt voor enorm veel geluidsoverlast en uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof. De luchtvaartsector krijgt in Nederland onevenredig veel ruimte in vergelijking met de rest van Europa. Het kabinet heeft jaren gebroed op een plan dat moest laten zien hoe de luchtvaart zich kan ontwikkelen in balans met veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Deze balans is in de plannen alsnog ver te zoeken! Klimaat, natuur en welzijn komen op de laatste plaats en het blijft vaak bij loze woorden.

Het is niet te geloven dat dit kabinet in tijden van klimaatcrisis inzet op groei van de luchtvaart. En de plannen zijn groot: In het ergste geval mag de luchtvaart in Nederland groeien van 560.000 vluchten per jaar nu, naar 800.000 in 2050. Dat betekent nog veel meer vliegtuigherrie, meer ultrafijnstof en een enorme druk op natuur en klimaat door uitstoot van broeikasgassen.

De 5 belangrijkste bezwaren op de plannen:

  • Van het kabinet hoeft de luchtvaart nog steeds geen verantwoordelijkheid te nemen om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Alle andere sectoren doen mee, terwijl de luchtvaart haar uitzonderingspositie houdt. Dit is volstrekt oneerlijk!
  • Geluidshinder: de druk op de omgeving neemt toe bij groei van het aantal vluchten. Ook zorgt de militaire luchtvaart en de komst van de F35 voor geluidsverstoring van fauna het Waddengebied. Concrete effectieve maatregelen om de overlast te beperken worden niet voorgesteld.
  • Uitstoot van ultrafijnstof zal toenemen door groei, terwijl effecten op gezondheid omwonenden onduidelijk is.
  • Het kabinet heeft een blind vertrouwen in technologieën die nog lang niet bewezen of beschikbaar zijn, zoals duurzame kerosine en elektrische vliegtuigen. Deze oplossingen komen niet snel of zijn niet effectief genoeg voor de omvang van het probleem.
  • Lelystad staat nog steeds gepland voor 47.000 extra vakantievluchten. Het openen van een extra vliegveld past niet in tijden van klimaatcrisis.

De oplossing – wat moet er wel in luchtvaartplannen?

  • Klimaatdoelstellingen voor de luchtvaart die in lijn zijn met Parijsakkoord. Met een jaarlijks dalend CO2-plafond voor alle luchthavens vanaf nu. Dat betekent een CO2-reductie van 65% in 2030 ten opzichte van 1990 en 100% in 2050.
  • Korte-afstandsvluchten onder de 1.000km moeten versneld worden afgeschaft.
  • Geluidshinder echt beperken conform de WHO –richtlijn met rustpauzes en een stop op nachtvluchten.
  • Realistische belasting op vliegen.
  • Niet openen Lelystad Airport.