Terug naar overzicht

Rapportage voortgang Warmtepact

Onderdeel van het Warmtepact is dat het inzicht moet geven in de stand van zaken van de huidige warmtenetten en de voortgang van de afspraken die zijn gemaakt. Hiervoor heeft Natuur & Milieu samen met de warmtebedrijven gewerkt aan een rapportage.

Portretfoto Wilma Berends
Wilma Berends
 • 
Onderzoek
gasleidingen

Warmtenetten gaan een cruciale rol spelen in een duurzame en aardgasvrije gebouwde omgeving. Daarvoor moeten warmtenetten niet alleen groeien, maar ook verder verduurzamen. Natuur & Milieu heeft daarom met de warmtebedrijven Eneco, Vattenfall, Ennatuurlijk, Eteck en Gasunie het Warmtepact gesloten. 

Het doel is om gezamenlijk de groei van alle warmtenetten te realiseren, zodat in 2030 minimaal 1,2 miljoen woningen op een warmtenet zijn aangesloten en in 2040 de warmtenetten volledig verduurzaamd zijn. De realisatie hiervan wordt uitgewerkt in een verduurzamingsplan per warmtenet (vanaf 2500 aansluitingen). Een ander doel van het Warmtepact is om tot meer transparantie te komen over de verduurzaming van de warmtenetten.

[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<p class="gform_not_found">Oeps! We konden je formulier niet vinden.</p>