Home      Lespakket schoon water      Actievoorwaarden lespakket schoon water

Actievoorwaarden lespakket schoon water

Libelle bij water

Natuur & Milieu geeft lespakketten weg aan basisscholen, kinderdagopvangen of gastouders. De volgende voorwaarden van toepassing:

 1. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar.
 2. Jongere deelnemers zijn uitgesloten van deelname. Medewerkers van Natuur & Milieu zijn uitgesloten van deelname.
 3. Deelname aan deze actie is gratis en vindt plaats zodra jij je e-mailadres hebt opgegeven in het daarvoor bestemde formulier.
 4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.
 5. De actie loopt van 16 maart 2024 t/m 30 september 2024.
 6. Het lespakket is niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 7. Natuur & Milieu kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 8. De persoonsgegevens die in het kader van deze actie worden verkregen, worden gebruikt door Natuur & Milieu voor de actie en worden niet verstrekt aan derden.
 9. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Natuur & Milieu.
 10. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 11. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.Voor vragen en/of klachten kun je contact opnemen met Natuur & Milieu per mail aan info@natuurenmilieu.nl, op onze social media-accounts of per post naar Arthur van Schendelstraat 600, 3511MJ Utrecht. Je ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie.