Home      Lespakket biodiversiteit      Actievoorwaarden lespakket biodiversiteit

Actievoorwaarden lespakket biodiversiteit

lieveheersbeestje op een plant met bladluizen

Natuur & Milieu geeft lespakketten weg aan basisscholen, kinderdagopvangen of gastouders. Op deze winacties zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 1. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar.
 2. Jongere deelnemers zijn uitgesloten van deelname. Medewerkers van Natuur & Milieu zijn uitgesloten van deelname.
 3. Deelname aan deze actie is gratis en vindt plaats zodra jij je e-mailadres hebt opgegeven in het daarvoor bestemde formulier.
 4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.
 5. De actie loopt van 16 maart 2024 t/m 30 september 2024.
 6. Het lespakket is niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 7. Uiterlijk tien werkdagen nadat de actie is gesloten, worden de deelnemers persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee die aan de actie heeft deelgenomen of er een pakket is toegekend (indien te veel aanmeldingen).
 8. De trekking van de geselecteerden geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze (indien te veel aanmeldingen).
 9. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld.
 10. Natuur & Milieu kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 11. De persoonsgegevens die in het kader van deze winactie worden verkregen, worden gebruikt door Natuur & Milieu voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden.
 12. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Natuur & Milieu.
 13. Natuur & Milieu handelt met deze actie in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
 14. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 15. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

  Voor vragen en/of klachten kun je contact opnemen met Natuur & Milieu per mail aan info@natuurenmilieu.nl, op onze social media-accounts of per post naar Arthur van Schendelstraat 600, 3511MJ Utrecht. Je ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie.