Ga terugHome      Thema’s      Vervoer & reizen      Luchtvaart      Nieuw toekomstbeeld luchtvaart: naar emissievrij reizen in 2050
Artikel

Nieuw toekomstbeeld luchtvaart: naar emissievrij reizen in 2050

Portretfoto Koenraad Backers
Koenraad Backers
Gezamenlijk doen we een dringende oproep aan de minister: krimp van de luchtvaart is onvermijdelijk.
illustratie koffer met stickers over andere manier van reizen in 2050

In 2020 publiceerde minister van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) een nieuwe luchtvaartnota 2020-2050. Deze vormt de basis voor de besluiten van het kabinet over de groei van luchthavens, de vliegroutes en de belasting op vliegen. Natuur & Milieu, Greenpeace en Natuur en Milieufederatie Noord-Holland vinden dat het tijd is voor een fundamentele omslag: de luchtvaart moet passen binnen de grenzen van klimaat, natuur en gezondheid. Het stuk is ondertekend door een brede coalitie van maatschappelijke organisaties. 

Onze toekomstvisie laat zien dat uitstootvrij internationaal reizen in 2050 mogelijk is, als wij de komende tien jaar de juiste keuzes maken. Het is tijd voor heldere afspraken over de bijdrage van de luchtvaart aan het halen van de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs. En het is tijd voor duidelijke grenzen aan de impact van de luchtvaart op onze leefomgeving. Wij hebben daarom samen een toekomstvisie voor de luchtvaart opgesteld en deze op 3 oktober 2019 aan de minister overgedragen: ‘Een nieuw toekomstbeeld voor de luchtvaart: naar emissievrij reizen in 2050’, waarin klimaat en leefomgeving voorop staan. Sindsdien blijven wij de mogelijkheden van dit toekomstbeeld benadrukken in gesprekken met politici en ambtenaren.

illustratie koffer met stickers over andere manier van reizen in 2050