Ga terugHome      Thema’s      Energie      Waterstof      Waterstof: de waterstofladder
Artikel

Waterstof: de waterstofladder

Portretfoto Michelle Prins
Michèlle Prins
Waterstof gaat een belangrijke rol spelen bij de verduurzaming van de Nederlandse industrie en het energiesysteem. Maar lang niet alle waterstof is duurzaam. Groene waterstof, geproduceerd met groene stroom, is duurzaam maar vooralsnog schaars. We moeten slimme keuzes maken over hoe en waar we (groene) waterstof gaan gebruiken. Hoe maken we die afweging? Dat hebben we uiteengezet in de waterstofladder.
water met bubbels

De ene toepassing voor waterstof heeft meer prioriteit dan de andere. Wij stelden een waterstofladder op om inzichtelijk te maken voor welke toepassingen waterstof wel en niet geschikt is en welke andere duurzame oplossingen voor deze toepassingen bestaan.

Bij de afweging om waterstof toe te passen, staan drie vragen centraal:

Is er een duurzamere oplossing? 

Waterstof kan technisch gezien in veel verschillende sectoren worden ingezet. Maar voor sommige sectoren bestaan al duurzame oplossingen om fossiele energiebronnen te vervangen, denk aan personenvervoer. Waterstof is dan geen goede optie. Voor andere sectoren, zoals zware industrie, is groene waterstof de enige manier om te verduurzamen. Onze schaarse groene waterstof moet dus vooral in die sectoren worden gebruikt waar, ook op de lange termijn, geen duurzaam alternatief is en waar anders blijvend wordt bijgedragen aan klimaatverandering.

Is er een oplossing die efficiënter is qua energie? 

Veel duurzame oplossingen zijn ‘energetisch efficiënter’ dan waterstof. Bij de productie van groene waterstof wordt groene stroom omgezet in waterstof. Daarbij gaat twintig tot veertig procent aan energie verloren. Niet heel efficiënt dus. Willen we met waterstof onszelf vervoeren of ons huis ermee verwarmen? Dan vindt in de auto of in huis opnieuw omzetting plaats van waterstof naar elektriciteit of warmte. Daarbij gaat nogmaals een deel van de energie verloren. In totaal loopt het energieverlies op tot meer dan vijftig procent! Waterstof is daarom voor veel toepassingen niet de efficiëntste oplossing.

Is er een maatschappelijk goedkopere oplossing? 

Groene waterstof is nog relatief duur om te produceren. Ook moet er infrastructuur (een transportnet) voor waterstof worden aangelegd. Alle bijkomende kosten door de hele keten moeten we vergelijken met eventuele alternatieven, om een goede afweging te maken voor de toepassing van waterstof.