Home      Thema’s      Energie      Waterstof

Waterstof

Om klimaatverandering tegen te gaan stappen we over van energie uit fossiele brandstoffen op energie uit hernieuwbare bronnen. Waterstof is in deze omschakeling een belangrijk onderdeel. Verdiep je in onze informatie over waterstof.

water met bubbels

Wat is waterstof?

Waterstof is een licht en brandbaar gas dat gemaakt kan worden uit water met bijvoorbeeld aardgas of elektrolyse met hernieuwbare stroom. Waterstof kunnen we gebruiken als grond- of brandstof in de industrie en mobiliteit of worden omgezet in elektriciteit of warmte.

Is waterstof duurzaam?

Waterstof gaat een belangrijke rol spelen bij om een deel van de Nederlandse industrie te verduurzamen en het energiesysteem. Maar lang niet alle waterstof is duurzaam. De meeste waterstof wordt nog gemaakt met aardgas. We spreken daarom net als stroom over fossiele waterstof. Als de CO2 wordt afgevangen en opgeslagen spreken we van koolstofarme waterstof. Hernieuwbare waterstof wordt geproduceerd zonder CO2-uitstoot met groene stroom.