Home      Thema’s      Energie      Energietransitie

Energietransitie

We gebruiken enorm veel energie in Nederland. Om die energie op te wekken, worden fossiele brandstoffen gebruikt, waardoor we CO2 uitstoten. Het is dus van belang om zo snel mogelijk over te gaan naar een duurzame energievoorziening, met minder fossiele en meer duurzame energie. Verdiep je in de manieren waarop we die overstap kunnen maken.

windmolens wekken windenergie op op een dijk

Wat is de energietransitie?

De energietransitie is de overgang van fossiele energie naar energie uit hernieuwbare energiebronnen, oftewel groene energie, bijvoorbeeld uit wind, zon, aardwarmte en waterkracht. Fossiele energie wordt opgewekt door de verbranding van fossiele brandstoffen, namelijk: steenkool, aardolie en aardgas. Deze verbranding veroorzaakt de uitstoot van broeikasgassen die leiden tot opwarming van de aarde. Met de energietransitie proberen we deze vormen van vervuilende energie permanent te vervangen door alternatieven die geen CO2 uitstoten, zoals windenergie of zonne-energie.