Ga terugHome      Thema’s      Duurzaam wonen      Warmtepomp      Publieksonderzoek warmtepompen
Publicatie

Publieksonderzoek warmtepompen

Portretfoto Atse van Pelt
Atse van Pelt
Hybride warmtepompen worden per 2026 de norm. Dit betekent dat er bij vervanging van de cv-ketel, een hybride warmtepomp of een nog duurzamer alternatief in de woning geïnstalleerd moet worden. Dit onderzoek van I&O Research in opdracht van Natuur & Milieu brengt in kaart welke motivaties en belemmeringen er zijn rond de overstap naar een hybride of elektrische warmtepomp.
instellen temperatuur cv-ketel

Weinig detailkennis over nieuwe norm

Uit de opiniepeiling over (hybride) warmtepompen blijkt dat er weinig kennis is over de aangekondigde norm. 6 procent van de ondervraagden weet dat de norm op 2026 in gaat. 16 procent denkt dat het tussen 2020 en 2025 in gaat en de rest denkt dat de norm in 2027 of later in gaat. Dit betekent dat mensen overvallen kunnen worden door de norm in 2026. Communicatie over de inhoud en invoeringsdatum van de norm is dus cruciaal.

In totaal zegt 42 procent meer informatie te willen over hybride warmtepompen en de normering. Met name de kosten, vergelijking met alternatieven en de aanschafmogelijkheden worden genoemd. Iets minder dan een kwart (23%) geeft aan dat zij vinden dat ze genoeg informatie beschikbaar hebben en 28 procent zegt geen informatiebehoefte te hebben. Op de stelling of er bij een elektrische warmtepomp ook een cv-ketel nodig is, geeft meer dan de helft (52%) aan dat ze het niet weten. Slechts 39 procent geeft aan dat dat niet klopt (en alleen bij een hybride warmtepomp zo is).

Helft vindt nieuwe norm een goed idee

Nederlanders vinden de hybride warmtepomp als nieuwe standaard – nadat ze meer informatie over de normering hebben gekregen – een goede ontwikkeling. De helft (48%) geeft aan dat ze dit (heel) goed vinden. Dertien procent is tegenstander van de norm, blijkt uit het onderzoek. Jongeren, hogere inkomensniveaus, hoger opgeleiden en mensen die in een koopwoning wonen, vinden dit vaker (heel) goed.

Driekwart kreeg bij vervanging cv-ketel geen informatie over alternatieven

Van de Nederlanders die de afgelopen 5 jaar hun verwarmingsinstallatie hebben vervangen, kreeg 73% geen informatie over alternatieven voor de cv-ketel. Wanneer dat wel het geval is, was dit meestal door de installateur. Ook bij de verhuizing heeft het merendeel van de Nederlanders (83%) geen informatie gekregen over alternatieven voor een cv-ketel om het huis te verwarmen.

Een derde overwoog aanschaf hybride warmtepomp

Van de Nederlanders zonder warmtepomp heeft 32 procent ooit overwogen om een hybride warmtepomp aan te schaffen. Kostenaspecten zijn hierbij belangrijke overwegingen: achtereenvolgens worden vermindering van het gasverbruik (71%), een lagere energierekening (62%) en geldbesparing op de lange termijn (51%) veel genoemd. Voor 62 procent is het klimaat en vermindering van CO2-uitstoot een reden voor de overweging.

Wat betekent de normering van de hybride warmtepomp voor jou?

Vanaf 2026 wordt een hybride warmtepomp de norm voor het verwarmen van je huis, zodra je cv-installatie aan vervanging toe is. Dit is een belangrijk stap richting aardgasvrij wonen, en goed voor je energierekening. Maar wat betekent het voor jou als bewoner? We beantwoorden en paar belangrijke vragen.