Ga terugHome      Thema’s      Duurzaam wonen      Van het gas af      Je woning verwarmen zonder aardgas
Artikel

Je woning verwarmen zonder aardgas

Portretfoto Wilma Berends
Wilma Berends
Nederland is bezig met een warmtetransitie. Dat houdt in dat wij afgaan van het aardgas en overstappen naar duurzame alternatieven voor het verwarmen van huizen, het verwarmen van kraanwater en koken. Wij zetten alles wat je moet weten over aardgasvrij verwarmen op een rij.
Twee personen aan een kookeiland in een keuken met een inductieplaat

Waarom gaan we van het aardgas af?

De meeste energie die wij gebruiken komt uit fossiele brandstoffen, zoals olie, kolen en aardgas. Bij de verbranding van deze fossiele brandstoffen komt het broeikasgas CO2 vrij, en dat draagt bij aan de opwarming van de aarde. Om klimaatverandering te stoppen, moeten we onze energievoorziening omgooien. De overgang naar een energiesysteem zonder fossiele bronnen wordt ook wel energietransitie genoemd. De warmtetransitie is daar een onderdeel van. Om in 2050 helemaal fossielvrij te zijn, moeten we zoeken naar aardgasvrije alternatieven voor het verwarmen van onze huizen.

Wat zijn de alternatieven voor het verwarmen met aardgas?

Duurzame alternatieven voor het verwarmen met aardgas zijn hybride of elektrische warmtepompen, warmtenetten, zonneboilers of duurzaam gas. Je huis moet wel geschikt zijn om over te stappen op een vorm van aardgasvrije warmte. Lage temperatuurverwarming speelt daarbij een belangrijke rol. Wanneer we in Nederland van het aardgas afgaan, zal een deel van de woningen worden aangesloten op een vorm van lage temperatuurverwarming.

Wat is lage temperatuurverwarming? 

Zowel warmtepompen, als sommige warmtenetten maken gebruik van lage temperatuurverwarming. Lage temperatuurverwarming betekent dat het water dat door de radiatoren of verwarming stroomt lager is dan je gewend bent, namelijk slechts 35 tot 55 graden. Lage temperatuurverwarming heeft een paar belangrijke voordelen: je woning wordt gelijkmatiger warm, het kost minder energie én het is duurzamer. Om het warm te hebben in een huis met lage temperatuurverwarming, moet je huis goed geïsoleerd zijn en moet het warmteafgiftesysteem (radiatoren of vloerverwarming) voldoende warmte afgeven.

Wanneer moet je isoleren? 

Isoleren is wat we een ‘no-regret maatregel’ noemen: het is altijd een goed idee, want je verbruikt direct minder energie en bespaart ermee op je energierekening. Ook wordt je huis comfortabeler als deze goed geïsoleerd is. Als je wilt overstappen op een vorm van lage temperatuurverwarming, zoals bijvoorbeeld een warmtepomp, is goede isolatie stap één. Lees hier waar je het beste kunt beginnen met isoleren.

Hoe werkt een warmtepomp?

Een warmtepomp is een manier om je huis te verwarmen zonder aardgas. Een warmtepomp is duurzaam omdat het in verhouding weinig elektriciteit gebruikt om veel warmte van buiten naar binnen te pompen. Van één eenheid stroom, maakt een warmtepomp gemiddeld twee tot vijf eenheden warmte. Er zijn twee typen warmtepompen:

  1. Volledig elektrische warmtepomp: Een elektrische warmtepomp haalt warmte uit de lucht, grondwater of bodem en geeft die in huis af, waardoor het binnen opwarmt. Ook als het buiten koud is, kan de warmtepomp warmte uit de buitenlucht onttrekken. Met elektriciteit wordt die warmte dan op de juiste temperatuur gebracht. Voor de volledig elektrische warmtepomp is een goed geïsoleerd huis nodig. Grofweg zijn woningen die na 2000 gebouwd zijn al klaar voor een warmtepomp, want door normeringen over nieuwbouw zijn die huizen al voldoende geïsoleerd. Ook hoeven de radiatoren in die woningen niet vervangen te worden bij het installeren van een warmtepomp.  
  2. Hybride warmtepomp:  Bij een hybride warmtepomp wordt naast de cv-ketel een warmtepomp geplaatst. Deze verwarmt het huis. De cv-ketel springt bij als het erg koud is in de winter en zorgt voor het warme tapwater. In hoeverre de cv-ketel aan zal gaan is afhankelijk van hoe goed jouw woning geïsoleerd is. Vaak zijn woningen die gebouwd zijn tussen 1992 en 2000 al geschikt voor een hybride warmtepomp. Ook als je twee of meer isolatiemaatregelen in je huis hebt aangebracht kan je huis klaar zijn voor een hybride warmtepomp. 

Check of je woning geschikt is voor een warmtepomp

  • Woningen met een bouwjaar van 2000 of later zijn nu al klaar voor een warmtepomp. Door bouwbesluiten en normen voor nieuwbouw zijn deze woningen al voldoende geïsoleerd en geven de radiatoren voldoende warmte af.
  • Woningen die gebouwd zijn tussen 1992 en 2000 zijn in elk geval klaar voor een hybride warmtepomp en in sommige gevallen al voor een volledig elektrische warmtepomp.
  • Woningen van vóór 1992 waar twee of meer isolatiemaatregelen zijn toegepast zijn waarschijnlijk klaar voor een hybride warmtepomp.

Om te kijken of jouw huis al klaar is voor een warmtepomp, kun je heel makkelijk een check doen met je eigen cv. Doe ook mee: zet je cv-ketel lager.

Hoe werkt een warmtenet?

Een ander alternatief voor het verwarmen met aardgas is het warmtenet. Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond waar warm water doorheen stroomt. Een warmtenet werkt zo: in de buurt van je wijk, of in je wijk zelf, zit een warmtebron. Vaak wordt deze warmte nog gemaakt door fossiele energie te gebruiken. Maar het kan ook een duurzamere warmtebron zijn zoals aardwarmte, warmte uit de industrie, warmte uit oppervlaktewater of warmte van een elektrische boiler. In de toekomst worden warmtebronnen steeds duurzamer. Vanuit de bron gaat er door leidingen warm water naar de huizen. Het verschil met een warmtepomp of zonneboiler is dat je alleen kunt worden aangesloten op een warmtenet als je gemeente besluit om een warmtenet aan te leggen in jouw wijk. Een warmtenet is namelijk een collectieve oplossing. Dit houdt in dat je met een gehele wijk of buurt overschakelt op een warmtenet. Komt er ook in jouw wijk een warmtenet? Lees dan hier meer!