Home      Stop CO2-uitvluchten

Stop CO2-uitvluchten

Stop Co2-uitvluchten

Goed nieuws: de luchtvaart krijgt een CO2-plafond

Met meer dan 20.000 handtekeningen hebben wij de petitie ‘Stop CO2-uitvluchten’ onder de aandacht gebracht bij ministers Harbers van Infrastructuur en Waterstaat en Jetten van Klimaat en Energie. Dit heeft, samen met al onze eerdere inspanningen om de luchtvaart te verduurzamen, duidelijk zijn vruchten afgeworpen. Het kabinet heeft namelijk besloten om een CO2-plafond per Nederlandse luchthaven in te voeren.

Een CO2-plafond voor de luchtvaart

Met een CO2-plafond wordt de maximale uitstoot van de Nederlandse luchtvaartbranche wettelijk vastgelegd. Net als dat gedaan is voor onder andere de industrie, landbouw, het verkeer en woningbouw. Als dit CO2-plafond eenmaal is ingesteld, heeft de luchtvaart geen uitvlucht meer. Ze moeten bijdragen aan de klimaatdoelen. Dat de invoering van het CO2-plafond door de ministerraad is, betekent dat de Nederlandse luchtvaartsector vanaf 2025 duidelijkheid krijgt over wat de maximale CO2-uitstoot is. Met deze duidelijke grens kan de sector inzetten op verduurzaming en sturen op de hoeveelheid vluchten binnen het plafond.

Wat nu?

Dat het CO2-plafond er komt, is een stap in de goede richting, maar de klimaatdoelen voor de luchtvaart zijn helaas onvoldoende om de Parijsdoelen te halen. We blijven ons daarom inzetten om de klimaatdoelen voor de luchtvaartsector verder aan te scherpen. Dat betekent ook dat we blijven wijzen op de CO2-uitvluchten die wat ons betreft niet meer kunnen. Welke stappen we hebben gezet en welke nog volgen, zie je in dit overzicht.

Stop CO2-uitvluchten
Stop Co2-uitvluchten
Met satirische nieuwsberichten vroegen we op social media aandacht voor de petitie 'Stop CO2-uitvluchten'
Stop Co2-uitvluchten