Home      Steun ons      Blijven geven om onze leefwereld      Verhalen over nalaten

Verhalen over nalaten

Nederlandse duinen

Hoe wilt u herinnerd worden?

Veel mensen zijn bezig met de toekomst. Met onze eigen toekomst of die van de generaties na ons. Waar draait het bij mij om? Wat wil ik bereiken? Hoe wil ik herinnerd worden? Dat zijn vragen die we onszelf af en toe stellen.

Ook de mensen die Natuur & Milieu opnemen in hun testament hebben allemaal een eigen verhaal. Soms zijn wij in de bijzondere omstandigheid dat we van mensen bij leven of van hun nabestaanden horen waarom ze onze organisatie in hun testament hebben opgenomen. Wat altijd naar voren komt is de betrokkenheid en de zorgen voor natuur en milieu.

Huis met zonnepanelen waar man op fiets voorbij rijdt
Anna van het Veldt

Toen ik een paar maanden geleden een huis kocht ben ik ook gaan nadenken over mijn testament. Mede omdat ik geen kinderen heb wilde ik daar graag een goed doel in opnemen, zodat mijn idealen ook na m’n dood verwezenlijkt worden. Omdat milieu, gezondheid en natuur belangrijke thema’s voor mij zijn koos ik al snel voor Natuur & Milieu. Op deze manier steun ik een goed doel, waardoor ik bijdraag aan een duurzame toekomst voor al mijn nabestaanden.

Nalaten aan Natuur & Milieu
Nabestaanden mevrouw Wensink

Marie was erg begaan met de natuur. Zonder natuur had ze niet kunnen leven, de lucht en ruimte die dat haar gaf was voor haar ontzettend belangrijk. Dat maakte ook dat ze de zorg voor het milieu zo serieus nam. Ze maakte zich grote zorgen over hoe we met de natuur omgaan en wat er zo van overblijft. Voor haar genoeg reden om ook Natuur & Milieu in haar testament op te nemen.

Vindt u ook dit herkenbare voorbeelden?

Natuurlijk, het hele klimaat in uw testament is misschien wat veel. Maar wij kunnen met iedere bijdrage veel doen. Want wij gunnen ook de generaties na ons een wereld met een bloeiende natuur, een gezond milieu en een stabiel klimaat.

Natuur & Milieu ontvangt geen structurele subsidie. Ons werk vraagt een grote vasthoudendheid en een lange adem. Via het testament levert u dan ook een belangrijke bijdrage aan een duurzame en gezonde wereld.

Meer informatie over nalaten

Wilt u graag eens van gedachten wisselen over uw nalatenschap?

Onze relatiemanager Sandra van Kuijk kijkt graag samen met u naar uw wensen en persoonlijke situatie. Neem gerust contact op met haar via 06-27091532 of mail haar op s.vankuijk@natuurenmilieu.nl.