Home      Steun ons      Maak het verschil als Grote Groene Gever

Maak het verschil als Grote Groene Gever

Helpt u mee de natuur en het milieu groots te steunen?

U begrijpt als geen ander hoe urgent het is dat we klimaatverandering nu stoppen en de natuur herstellen. Kleine stapjes zijn in deze klimaatcrisis niet langer voldoende. Om het tij te keren is het belangrijk dat er een werkelijke omslag komt. Veranderingen moeten sneller en op grotere schaal. Net als u, gelooft Natuur & Milieu dat een gezonde leefomgeving haalbaar is en we de klimaatdoelen kunnen halen. Maar dan is er nu daadkracht nodig. Helpt u mee het verschil te maken? Dat kan door Grote Groene Gever te worden.

Uw hulp is hard nodig. Met een grote gift kunnen we grote stappen zetten. Als we de feiten laten spreken en de handen ineen slaan, zijn oplossingen haalbaar. Door actief samen te werken met de overheid, met bedrijven en met mensen, maken we samen het verschil.

Bij op een bloem
Logo De Grote Groene Gevers

Hoe kunt u bijdragen?

Uw bijdrage brengt ons een stap dichterbij onze droom: een rijke natuur vol leven en een diversiteit aan planten, vissen en insecten. Een gezonde wereld voor nu en later. Hoe mooi zou dat zijn? Samen jagen we de duurzame transitie aan die nu zo belangrijk en urgent is.

Met een bijdrage van € 1.000,- of meer wordt u Grote Groene Gever en draagt u bij aan een gezonde leefomgeving. Uw bijdrage maakt het mogelijk om onze lobby nog effectiever in te zetten en zo duurzame maatregelen voor de toekomst vast te leggen. Beleid dat duidelijke kaders geeft en de samenleving en economie prikkelt om het duurzame pad te kiezen. Zodat we groene oplossingen kunnen opschalen en vervuiling gericht afbouwen.

U kunt zelf kiezen hoe u wilt bijdragen. Dat kan met:

  • een eenmalige bijdrage;
  • een structurele bijdrage;
  • een periodieke schenking.*

* U krijgt belastingvoordeel bij een bijdrage voor vijf jaar of langer.

Wilt u bijdragen aan een specifiek thema? Met een bijdrage vanaf € 5.000,- maken we samen een plan op maat dat aansluit op uw persoonlijke interesses.

Man op brug met zonsondergang

Grote gever aan het woord

Teun Dings

De strijd tegen klimaatverandering is de grootste uitdaging voor het komende decennium, maar leidt tegelijkertijd tot polarisatie en uitvergroting van tegenstellingen. Eenvoudige oplossingen bestaan niet, maar als één ding zeker is, is het dat we het samen moeten doen. Natuur & Milieu staat voor mij voor een genuanceerde opstelling, gebaseerd op de inhoud en gericht op samenwerking tussen mensen, bedrijven en de overheid – omdat dat de enige manier is om ons doel te bereiken.

Wordt u Grote Groene Gever? Dan doen we daar graag iets voor terug

  • Een relatiemanager als u persoonlijk advies wilt;
  • Persoonlijke inhoudelijk updates;
  • Als eerste toegang tot exclusieve evenementen en webinars.
Spelkaarten plantje boom

Tijdelijk welkomstcadeau

Ontvang het familiespel Plantje Boom

Plantje Boom is een kaartspel dat is voortgekomen uit een van de oplossingen van de Nationale Denktank 2022, waarbij het thema biodiversiteit centraal stond. Met dit spel laten de makers zien dat een grotere biodiversiteit niet alleen goed is voor de natuur, maar ook voor ons als mens.

Wilt u eens van gedachten wisselen?

Uw persoonlijke wensen en mogelijkheden zijn het begin van onze samenwerking. Ook kan ik u in contact brengen met onze inhoudelijke experts. Neem gerust contact met mij op via dit formulier. Ik maak graag tijd voor u vrij.

Marielle van den Bosch,
Relatiemanager Groot Geven
Telefoon: 06 – 53 10 28 33