Ga terugHome      Publicaties      Via nieuwe autobelastingen naar verkeer zonder uitstoot
Publicatie

Via nieuwe autobelastingen naar verkeer zonder uitstoot

portretfoto Annemijn Pasman
Annemijn Pasman

ANWB, BOVAG, Natuur & Milieu, RAI Vereniging en VNA (vereniging autoleasemaatschappijen) hebben een geheel uitgewerkt, haalbaar en betaalbaar plan gepubliceerd voor de hervorming van de autobelastingen.

Illustratie van man met auto

Het huidige autobelastingsysteem is complex, remt vergroening en maakt de markt grillig. En daardoor is de autokoper afwachtend. Bovendien is het huidige systeem onhoudbaar als het gaat om de overheidsinkomsten. Tegelijkertijd moet de sector mobiliteit bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen, die met de Europese Green Deal verder zijn aangescherpt (55 procent minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van uitstoot 1990). In ons plan, gemaakt door een unieke coalitie, stellen we voor om de autobelastingen in Nederland eenvoudig, stabiel en voorspelbaar te maken en ze te laten bijdragen aan het halen van de aangescherpte klimaatdoelen voor 2030 en het einddoel om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Daarbij blijft mobiliteit voor iedere Nederlander betaalbaar en bereikbaar. 

Betalen naar Gebruik

De opstellers van het plan stellen voor het huidige autobelastingsysteem te vervangen door Betalen naar Gebruik (BnG). De coalitie kiest voor een variant waarin het tarief per kilometer wordt gebaseerd op de CO2-emissie van het voertuig. De invoering van dit nieuwe stelsel moet volgens de opstellers zo snel mogelijk in een kaderwet worden vastgelegd om een soepele overgang voor iedereen mogelijk te maken. Het invoeren van BnG kost namelijk minimaal 8,5 jaar. BnG kan daardoor geen rol spelen in de CO2-reductie richting 2030, maar is voor de periode daarna cruciaal. De coalitie komt daarom ook met plannen voor de periode 2022 – 2030. Deze omvatten onder andere:

  • Zo snel mogelijk Betalen naar Gebruik (BnG) invoeren met een tarief gebaseerd op uitstoot; de invoering daarvan nú in een kaderwet vastleggen;
  • Snelle instroom van nulemissievoertuigen om fossiele kilometers structureel te vervangen door emissievrije kilometers;
  • Sturing op gedrag: prikkels inbouwen in het huidige fiscale systeem om bewuste keuzes te maken in aankoop en reisbewegingen;
  • Gericht inzetten van verantwoorde biobrandstoffen en synthetische brandstoffen daar waar nul-emissie nog niet mogelijk is.

Meer milieuwinst, minder kosten

In 2021 presenteerde de studiegroep Van Geest in opdracht van het kabinet een studie (“Bestemming Parijs”) met maatregelen om de verhoogde klimaatdoelen te behalen. Hierbij lag de nadruk vooral op instroom van nulemissievoertuigen. Onze coalitie richt zich meer op het efficiënt behalen van de CO2-doelen. Met dit pakket maatregelen bereiken we een grotere CO2-reductie dan de voorstellen van Van Geest, tegen een kwart minder kosten, waarbij veel minder marktverstoring plaatsvindt. Bovendien wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de verlaging van de uitstoot van stikstofoxide (NOx), omdat er nog steeds sprake is van snelle instroom van nulemissievoertuigen.

Politieke steun

Het plan wordt gesteund door vijf (ex-)politici. Zij hebben in het proces meegedacht en steunen de aanpak en het plan op persoonlijke titel. Het betreft:
• Anne-Marie Jorritsma (VVD, oud-minister van Verkeer en Economische Zaken),
• Menno Snel (D66, oud-staatssecretaris Financiën),
• Jolande Sap (GroenLinks, oud-woordvoerder Financiën),
• Karien van Gennip (CDA, oud-staatssecretaris Economische Zaken)
• Sharon Dijksma (PvdA, oud-staatssecretaris Economische Zaken, oud-woordvoerder Verkeer).

Bekijk het plan en de video

Wil je meer weten over Betalen naar Gebruik? Ga naar www.toekomstautobelastingen.nl

Persvoorlichters

Voor persgerelateerde vragen kun je terecht bij een van onze persvoorlichters.

dieuwertje penders
Dieuwertje Penders Persvoorlichter
wietske de lange
Wietske de Lange Persvoorlichter