Ga terugHome      Publicaties      Mythes over elektrisch rijden
Artikel

Mythes over elektrisch rijden

Er bestaan verschillende misvattingen en mythes rondom elektrisch rijden. Vaak wordt er gekeken naar waterstof als alternatief of bijvoorbeeld de stroom die gebruikt wordt bij elektrische auto's. Hieronder hebben we een aantal mythes onder elkaar gezet en opgehelderd.

Persoon typt op telefoon voor elektrische auto
Male hands typing on cell phone. Unrecognizable mature man standing at rental car with smartphone.

Mythe: De elektrische auto is tijdelijk, uiteindelijk gaan we allemaal op waterstof rijden

Om een auto op waterstof te laten rijden, moet uit energie waterstof geproduceerd worden, waarna die waterstof in de auto weer naar elektriciteit moet worden omgezet. Bij het twee keer omzetten van de energie treedt tot wel 60% energieverlies op. Een elektrische auto geeft een beter rendement omdat die omzetting niet plaats hoeft te vinden.

Waterstof is een energiedrager

Waterstof is geen energiebron, maar een energiedrager – je moet waterstof eerst maken voordat je het als energie kunt gebruiken. Er bestaan twee soorten waterstof: grijze waterstof en groene waterstof. Grijze waterstof wordt gemaakt door aardgas met water te mengen en te verhitten – daarbij komt waterstofgas en CO2 vrij. Groene waterstof wordt gemaakt door water met een elektrolyzer uiteen te trekken in waterstofgas en zuurstof – bij het maken van groene waterstof komt dus geen CO2 vrij als er gebruik wordt gemaakt van duurzame energie.

Groene waterstof?

Voor groene waterstof is duurzame energie van bijvoorbeeld windmolens nodig. Omdat groene waterstof beperkt beschikbaar is, moeten we het inzetten in sectoren die niet snel op een andere manier hun CO2-voetafdruk drastisch kunnen verkleinen. Het gaat daarbij om de industrie en vrachttransport. Elektrisch rijden is voor personenauto’s dus efficiënter en technologisch al zo ver gevorderd, dat dit de duurzamere keuze is.

Bronnen:
BloombergNEF (2020). Hydrogen Economy Outlook. Geraadpleegd via: https://data.bloomberglp.com/professional/sites/24/BNEF-Hydrogen-Economy-Outlook-Key-Messages-30-Mar-2020.pdf

Transport & Environment (2020). Renewable electricity requirements to decarbonise transport in Europe with electric vehicles, hydrogen and electrofuels. Geraadpleegd via: https://www.transportenvironment.org/wp-content/uploads/2021/07/2020_Report_RES_to_decarbonise_transport_in_EU.pdf 

Mythe: Met elektrisch rijden wordt CO2-uitstoot verplaatst van auto naar energiecentrale

Een benzine- of dieselauto is vanwege de CO2-uitstoot per definitie slecht voor het klimaat en blijft dat ook. Een elektrische auto kan vrij van schadelijke uitstoot zijn en is dus cruciaal voor het stoppen van klimaatverandering. De transitie naar de elektrische auto moet dan ook nu worden ingezet.

Energietransitie

In 2031 komt 45-55% van onze elektriciteit van windmolens op de Noordzee. De doelen zijn gesteld voor 2030 en in 2031 zullen de windmolens volledig operationeel zijn. De energietransitie is in volle gang en het duurt dus niet heel lang meer voordat een groeiend deel van de elektrische auto’s op groene stroom zullen rijden. Als we onder de 1,5 graad opwarming van de aarde willen blijven, hebben we geen tijd om met elektrisch rijden te wachten tot alle stroom groen is. Elektrische auto’s die op grijze stroom rijden is een stap in deze transitie.

Elektromotor vs. verbrandingsmotor

Een elektrische auto die op elektriciteit rijdt die opgewekt is met kolen, is nog steeds beter voor het klimaat dan een benzine- of dieselauto. Dit komt voornamelijk omdat het rendement van een elektromotor beter is dan van een verbrandingsmotor. Ook als een elektrische auto op grijze stroom rijdt, wordt er dus CO2 bespaard omdat er minder energie nodig is om een elektrische auto te laten rijden.  Bekijk meer over de verschillen en impact van brandstof in de onderstaande brandstofranking.

Mythe: Subsidie op elektrische auto’s is een cadeautje voor de rijken

De aanschafsubsidie uit het conceptklimaatakkoord zorgt ervoor dat elektrisch rijden een stuk aantrekkelijker wordt voor wie een nieuwe auto overweegt. De aanschafsubsidie stimuleert direct de verkoop van schonere, nieuwe stekkerauto’s én het zorgt voor een groter aanbod op de tweedehands markt, zodat ook kopers met een kleinere beurs ervan profiteren. De aanschafsubsidie is maximaal bij de goedkoopste auto’s en neemt af als je een duurdere auto wil aanschaffen. Boven een aanschafwaarde van 60.000 euro krijg je helemaal geen aanschafsubsidie meer. De bestaande subsidies voor de zakelijke markt zijn inmiddels ontdaan van perverse prikkels waarbij de subsidie groter was naarmate de auto duurder was.

Ook zijn er in de meeste steden inmiddels een enorm aanbod van elektrische deelauto’s. Het gebruiken van een elektrische deelauto is in veel gevallen goedkoper dan het bezitten van een eigen benzine auto. MilieuCentraal heeft deze handige rekentool die je kan helpen met het maken van een keuze voor vervoerstype.

Cruciale stimulans

Personenauto’s verzorgen momenteel maar liefst 9,5% van de CO2-uitstoot in Nederland.

Tot voor de Coronacrisis (2019) verzorgde personenauto’s maar liefst 9% van de CO2 uitstoot. Mobiliteit is ook de enige sector waar de CO2 uitstoot tussen 1990-2019 is toegenomen, en dat terwijl we sinds 1990 hebben afgesproken dat de CO2 uitstoot moet dalen. Elektrisch rijden zorgt voor het terugdringen van CO2-uitstoot en luchtvervuiling. Financiële prikkels zijn cruciaal bij de omslag naar een elektrisch wagenpark. Vooralsnog rijden er in Nederland vooral zakelijke auto’s met een stekker rond. Dat is een direct gevolg van de belastingvoordelen voor zakelijk elektrisch rijden.

Tweedehands elektrische markt

Ook in het buitenland zien we het directe effect van financiële prikkels. In Noorwegen is inmiddels (in 2022) 70% van nieuw verkochte auto’s volledig elektrisch, mede dankzij aanschafsubsidies en andere financiële voordelen zoals gratis gebruik van oplaadpunten en tolwegen. Daar begint nu ook de tweedehands elektrische markt volwassen vorm aan te nemen. Iets waar we in Nederland ook om staan te springen, zodat uitstootvrij rijden voor alle automobilisten binnen handbereik komt.

Bron:
CBS: “Welke sectoren stoten broeikasgassen uit?”. Geraadpleegd via: https://www.cbs.nl/

Persvoorlichters

Voor persgerelateerde vragen kun je terecht bij een van onze persvoorlichters.

dieuwertje penders
Dieuwertje Penders Persvoorlichter
wietske de lange
Wietske de Lange Persvoorlichter