Home      Zo schoon kan duurzame energie zijn

Zo schoon kan duurzame energie zijn

Drijvend zonnepark GroenLeven

Om onze klimaatdoelen te halen, zijn zonneweides en windparken onontbeerlijk. Maar daarbij is het belangrijk dat ze zorgvuldig worden ingepast in ons landschap, mét oog voor biodiversiteit, natuur en omwonenden. Gaan zonneparken en natuur werkelijk samen? En kun je als omwonende voorstander worden van de windmolen in je buurt? Met ‘Iedereen Stroomopwaarts’ laten wij schone energieprojecten zien  die niet alleen goed zijn voor het klimaat, maar ook voor de omgeving.

Energietuinen Nederland

In samenwerking met lokale partijen en omwonenden worden er op dit moment vier zogenoemde Energietuinen in Nederland ontwikkeld. Dit zijn tuinen waar je letterlijk en figuurlijk energie van krijgt. Je ziet er namelijk niet alleen maar rijen zonnepanelen, het is ook een plek waar ruimte is voor de natuur, wandelen en gezelligheid. Én je kan er leren over duurzame energie en biodiversiteit.

Een Energietuin kan bestaan uit zonnepanelen, windmolens of andere duurzame energiebronnen. Dit wordt gecombineerd met bijvoorbeeld een fietspad, wandelpad, voedselbos, moestuin, picknickveld, uitkijkpunt, maar ook de aanplant van nieuwe vegetatie, houtwallen, kruidenrijk gras, bijenhotels of faunapassages. De Energietuinen laten zien dat schone energie, natuur en de belangen van omwonenden perfect hand in hand kunnen gaan.

Ervaar meer over dit project.

Energietuinen

Drijvend zonnepark op de Bomhofsplas

Op de Bomhofsplas in Zwolle heeft GroenLeven een drijvend zonnepark gerealiseerd dat volledig in lokaal eigendom is. De 72.000 zonnepanelen wekken stroom op voor ruim 7.000 Zwolse huishoudens. Het zonnepark drijft op de Bomhofsplas, een zandwinplas van Dekker Groep. Door zandwinplassen en andere binnenwateren te combineren met zonnepanelen kunnen zij een belangrijke dubbelfunctie vervullen.  

Bij de aanleg van dit drijvende zonnepark is er veel aandacht besteed aan ecologie en biodiversiteit: biohutten onder het zonnepark stimuleren de biodiversiteit, een verankering aan de bodem zorgt ervoor dat flora en fauna aan de oevers niet wordt belast en de installatie laat ook nog eens licht en lucht door aan het wateroppervlak. Bovendien loopt er een meerjarig ecologisch onderzoek naar de waterkwaliteit en de effecten op de ecologie. De tussentijdse resultaten zijn positief. 

Ervaar meer over dit project.

Drijvend zonnepark GroenLeven
Drijvend zonnepark GroenLeven
Drijvend zonnepark GroenLeven

Windpark Nijmegen-Betuwe

Naast meepraten – en denken over de energieplannen, kun je ook financieel participeren in schone energieprojecten. In Nijmegen staan er vier windmolens die met investeringen van bewoners zijn gebouwd: meer dan duizend mensen uit de regio zijn aandeelhouder geworden van de molens. Waar de meeste mensen eerst geen voorstander waren, zijn zij nu blij met “hun” molens, en profiteren zij me van het rendement. Een deel van de winst gaat daarnaast naar een omgevingsfonds: van dit geld worden zonnepanelen geïnstalleerd, glasvezel aangelegd en wijkfeesten georganiseerd.  

Ervaar mee over dit project.

Windmolens in een weiland

Solarpark de Kwekerij

Solarpark de Kwekerij is zowel een zonnepark als een natuurpark. In plaats van monocultuur wordt nu op één locatie lokale groene stroom opgewekt, natuur ontwikkeld en groeit de biodiversiteit. Het combineren van deze verschillende functies maakt dat de Kwekerij het ‘energielandschap’ van de toekomst is.

In het solarlandschapspark is veel biodiversiteit; onder andere vogels, vlinders en insecten voelen zich er thuis. In het park grazen schapen waardoor het gras onder de zonnepanelen kort wordt gehouden. De stichting achter het park zet zich in om het solarpark nóg groener te maken, zodat de biodiversiteit nog verder zal toenemen. Ze willen graag bijenkasten, vogelkasten en een waterput in het park. Verder zouden oplaadpunten voor zowel auto’s als fietsen een prachtige aanvulling zijn voor het park die je op een duurzame manier kunt bereiken!

Ervaar meer over dit project.

Solarpark de Kwekerij
Twee imkers bij een bijenhotel
Insectenhotel in solarpark de kwekerij

Agri-PV bij fruitteler Piet Albers

Wie het terrein van fruitteler Piet Albers opstapt, stapt de toekomst in. De traditionele plastic bogen boven de frambozenstruiken hebben plaatsgemaakt voor 10.250 zonnepanelen die genoeg groene stroom opwekken voor zo’n 1.250 huishoudens. Daarnaast beschermen ze de gewassen die eronder groeien: een schoolvoorbeeld van een slimme dubbelfunctie, waarbij zonne-energie gecombineerd wordt met fruitteelt. Het combineren van zonne-energie en (zacht)fruit wordt ook wel Agri-PV genoemd.  

De Agri-PV installatie beschermt de gewassen van Albers op een duurzame manier. Eerder gebruikte Albers plastic bogen, die jaarlijks geplaatst en weer verwijderd moesten worden. Na zes jaar ging het plastic bij het afval. Plastic is naast milieu-onvriendelijk ook minder bestand tegen extreem weer: het waait kapot bij een flinke storm. Zonnepanelen zijn hier een duurzamere oplossing voor. 

aardbeienplanten onder zonnepanelen