Home      Thema’s      Energie      Windenergie

Windenergie

De komende jaren is windenergie een van de belangrijkste bronnen van duurzame energie. Windenergie is schoon, onuitputtelijk en we kunnen het zelf produceren.

windmolens wekken windenergie op op een dijk

Hoe werkt windenergie?

Wind zet de wieken van windmolens in beweging. De rotorbladen, ofwel wieken, van de turbine komen in beweging waardoor een roterende beweging ontstaat. Door middel van een generator wordt deze beweging omgezet in elektriciteit.