schapen in weiland met windmolens

Belastingvrij schenken

Zekerheid voor ons, voordeel voor jou

Als je ons minimaal vijf jaar steunt met een vast bedrag, dan is je gift volledig aftrekbaar van de belasting.  Met deze manier van schenken geef je Natuur & Milieu meer zekerheid over de inkomsten voor de komende jaren. Dat betekent dat het voor ons gemakkelijker is om langdurigere campagnes te beginnen. Veel natuur- en milieuproblemen kunnen pas worden opgelost door meerdere jaren actie, lobby en campagne te voeren. Daar help je dan extra aan mee. Wil jouw organisatie een schenking doen? Kijk voor meer informatie.

Jouw belastingvoordeel: een rekenvoorbeeld

Jouw belastingvoordeel kan flink oplopen. Als je bijvoorbeeld een akte afsluit voor 5 jaar voor een bedrag van € 100 per jaar en je valt onder het belastingtarief van 42%, dan ontvang je jaarlijks € 42 terug. Geef je een bedrag van € 200 en je valt onder het tarief van 52%, dan is je voordeel zelfs € 104 per jaar.

Veel mensen tellen het bedrag dat zij van de fiscus terugkrijgen op bij het bedrag dat ze toch al wilden geven. Een geweldig gebaar! En jou kost het uiteindelijk niets extra. In de genoemde voorbeelden wordt de gift van € 100 dan € 142, en het bedrag van € 200 wordt € 304. Daarmee kan Natuur & Milieu zorgen voor een nog schoner milieu, met dank aan jou en de fiscus. Via de schenkcalculator kun je berekenen wat jouw voordeel is.

Wat moet je doen?

  • Download het akteformulier. Vul het formulier online in en zet je handtekening digitaal met Adobe of een ander programma zoals Smallpdf. Je kunt het formulier ook uitprinten en vervolgens per post opsturen.
  • Ben je gehuwd of heb je een partner? Dan moet ook je partner tekenen.
  • Vul het gedeelte voor de betalingsvolmacht in. Daarmee machtig je Natuur & Milieu om gedurende de looptijd van de schenking je bijdrage af te schrijven van je bankrekening. Je kunt kiezen voor één afschrijving per jaar, of in vier of twaalf gedeelten.
  • Stuur het ondertekende formulier op naar donateurs@natuurenmilieu.nl.
  • Verstuur je het formulier liever per post? Vul dan het formulier in tweevoud in, onderteken beide exemplaren en verstuur deze naar: Natuur & Milieu, t.a.v. Donateursservice, Antwoordnummer 9192, 3500 ZA Utrecht (geen postzegel nodig).
  • Natuur & Milieu ondertekent beide aktes, vult een transactienummer en eventueel een machtigingsnummer in, en stuurt één exemplaar terug voor jouw administratie. Het andere exemplaar blijft bij Natuur & Milieu.
  • Bewaar je exemplaar goed, want de Belastingdienst kan erom vragen.

Meer weten?
Voor vragen over een periodieke schenking kun je uiteraard contact met ons opnemen. De medewerkers van onze donateursservice helpen je graag. Wij zijn bereikbaar via 030-2331328, of stuur ons een e-mail.