Home      Steun ons      Belastingvrij schenken

Belastingvrij schenken

schapen in weiland met windmolens op de achtergrond

Geloof jij net als ons dat mensen en dieren gelukkiger worden van groen dan van grijs? Van gezonde lucht, schoon water, vruchtbare grond en een groene leefwereld? Daar zorgen we voor door te luisteren, onze kennis in te zetten en samen te werken aan concrete oplossingen voor klimaat en natuur. Met beleidsmakers, met bedrijven en met iedereen thuis. Want verandering maak je samen.

Wil jij nog meer impact maken voor de natuur en het milieu? Periodiek schenken levert voordeel op voor jou én de natuur en is dus een slimme manier van schenken.

Zekerheid voor ons, voordeel voor jou

Een periodieke schenking is een vast bedrag per jaar aan een goed doel. Je betaalt dit bedrag minimaal vijf jaar achter elkaar. De Belastingdienst betaalt dan graag mee aan je steun. Als jij jouw gift aan Natuur & Milieu voor minimaal vijf jaar vastlegt, dan is je gift volledig aftrekbaar van de belasting. Met deze manier van schenken geef je Natuur & Milieu meer zekerheid over de inkomsten voor de komende jaren. Dat betekent dat het voor ons gemakkelijker is om langdurigere campagnes te beginnen. Veel natuur- en milieuproblemen kunnen pas worden opgelost door meerdere jaren actie, lobby en campagne te voeren. Daar help je dan extra aan mee. Wil jouw organisatie een schenking doen?

Heide met ochtendmist met berk

Donateur aan het woord

Bep van Pelt

Ik ben al jaren donateur van Natuur & Milieu omdat ik het van wezensbelang vind om de aarde in betere staat door te geven aan de volgende generatie. Ik vind het daarom heel goed dat Natuur & Milieu met inhoudelijke kennis in gesprek gaat met het bedrijfsleven en de politiek. Daarnaast betrekken ze burgers door met praktische oplossingen te komen zodat iedereen een steentje kan bijdragen. Omdat dit een kwestie van lange adem is, heb ik mijn donatie omgezet naar een periodieke schenking. Zo draag ik hier structureel aan bij. En door het belastingvoordeel blijft er meer over voor onze leefomgeving!

Bereken je belastingvoordeel

Met behulp van de calculator bereken je in een aantal simpele stappen hoeveel geld je terug kunt krijgen van de Belastingdienst.

Jouw belastingvoordeel kan flink oplopen. Als je bijvoorbeeld een akte afsluit voor 5 jaar voor een bedrag van € 100 per jaar en je valt onder het belastingtarief van 42%, dan ontvang je jaarlijks € 42 terug. Geef je een bedrag van € 200 en je valt onder het tarief van 52%, dan is je voordeel zelfs € 104 per jaar.

Veel mensen tellen het bedrag dat zij van de fiscus terugkrijgen op bij het bedrag dat ze toch al wilden geven. Een geweldig gebaar! En jou kost het uiteindelijk niets extra. In de genoemde voorbeelden wordt de gift van € 100 dan € 142, en het bedrag van € 200 wordt € 304. Daarmee kan Natuur & Milieu zorgen voor een nog schoner milieu, met dank aan jou en de Belastingdienst.

Regel het in vijf simpele stappen

  1. Bedenk welk bedrag je jaarlijks of maandelijks wilt geven aan Natuur & Milieu. Bereken eventueel je belastingvoordeel aan de hand van de rekentool.
  2. Leg je schenking vast door het akteformulier te downloaden. Vul het formulier online in en zet je handtekening digitaal met Adobe of een ander programma zoals Smallpdf. Je kunt het formulier ook uitprinten en vervolgens per post opsturen.
  3. Stuur het ondertekende formulier op naar donateurs@natuurenmilieu.nl. Wil je het formulier liever opsturen per post? Vul het formulier dan in tweevoud in, onderteken beid exemplaren en verstuur deze naar: Natuur & Milieu, t.a.v. Donateursservice, Antwoordnummer 9192, 3500 ZA Utrecht (geen postzegel nodig).
  4. Natuur & Milieu ondertekent beide aktes en stuurt één exemplaar terug voor jouw administratie. Bewaar deze goed voor je belastingaangifte.
  5. In het volgende jaar neem je de periodieke schenking mee in je belastingaangifte. Daarna krijg je het belastingvoordeel van je donatie in één keer terug. Voor je belastingopgave heb je onze exacte naam en ons RSIN-nummer nodig:
    Stichting Natuur en Milieu
    RSIN 2963103