Home      Samenwerkingen      Schenk belastingvrij

Schenk belastingvrij

Vrouw kijkt naar windmolen

Steeds meer consumenten en zakelijke afnemers kiezen voor duurzame producten en diensten. Wij helpen graag deze markt vergroten. Door onderzoek, door campagne te voeren en door te lobbyen. Geloof jij ook dat de ondernemer van de toekomst een duurzame ondernemer is? Levert jouw organisatie graag een positieve bijdrage aan de maatschappij? Dat kan met een gift aan Natuur & Milieu! Met deze gift kunnen wij prachtige projecten neerzetten en samen zorgen voor een duurzamer Nederland.

Steun het werk van Natuur & Milieu

Wij kiezen voor de vier belangrijke onderwerpen van nu om impact te maken. We gaan klimaatverandering tegen door met z’n allen over te stappen op duurzame energiebronnen als zon en wind. We kiezen massaal voor slim en schoon vervoer. We genieten van duurzaam, gezond en lekker eten. En we hergebruiken spullen en kopen minder.

Belastingvrij schenken voor een duurzame toekomst

Samen zijn we in staat om het verschil te maken. Onder gunstige voorwaarden kan je organisatie een gift doen aan Natuur & Milieu. Dit zijn de fiscale regels waarmee rekening gehouden moet worden.

  • Een bedrijf dat vennootschapsbelasting betaalt, kan de giften aan een goed doel aftrekken van de belasting. Hiervoor bestaan specifieke regels die verschillen van de giftenaftrek voor particulieren.
  • Giften aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zoals Natuur & Milieu zijn aftrekbaar van de belasting in het jaar waarin ze zijn gedaan. Voor bedrijven die vennootschapsbelasting betalen is er sinds 2012 geen drempel meer voor giftenaftrek.
  • Het bedrag aan giftenaftrek mag niet meer zijn dan 50% van de winst en moet onder de € 100.000 blijven. De winst mag door de belastingaftrek niet negatief worden.
  • Wij mogen hiervoor geen tegenprestatie leveren.
  • Je organisatie kan zelf wel melding maken van de gift, onder andere in het jaarverslag. Dit wordt ook wel gedaan onder het kopje van MVO.

Heb je vragen over een belastingvrije schenking aan Natuur & Milieu? Neem dan contact op met Sandra van Kuijk via 06-27091532 of s.vankuijk@natuurenmilieu.nl.