Terug naar overzicht

Wat is schone brandstof?

Er zijn veel verschillende brandstofsoorten op de markt. Regelmatig wordt daar ook het label ‘schoon’ of ‘groen’ opgeplakt. In de basis klinkt dit positief. Vervoer veroorzaakt namelijk veel luchtvervuiling en draagt flink bij aan klimaatverandering. Dat mag dus best een stuk schoner. Maar wat is nou ‘schoon’? De informatie daarover is vaak moeilijk te vinden, en soms zelfs tegenstrijdig.

Nienke Onnen
 • 
Artikel
Auto's in de fille met uitlaatgassen in de lucht

Natuur & Milieu heeft een factsheet opgesteld waarin je kunt zien wat de verschillende brandstofopties zijn voor personenauto’s. Ook zie je welke daarvan de meest duurzame keuze is. Daarvoor kijken we naar de impact op gezondheid en op het klimaat.

Gezondheid en brandstofgebruik

Fossiele brandstoffen brengen via de uitlaat stoffen in de lucht die onze gezondheid schaden. Zoals roetdeeltjes en ultrafijnstof die ernstige gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Tussen de verschillende fossiele brandstoffen zit hierin veel verschil, vooral bij personenauto’s. Een nieuwe diesel zorgt bijvoorbeeld gemiddeld voor ruim drie keer zo veel gezondheidsschade als een benzine- of gasvoertuig! Echt schoon voor de gezondheid zijn alleen voertuigen zonder verbrandingsmotor, dus auto’s op elektriciteit of waterstof.

Klimaat

Veel brandstoffen dragen bij aan klimaatverandering, door de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen zoals methaan. Een schone brandstof is hernieuwbaar en duurzaam geproduceerd. Wij kijken hierbij naar het hele plaatje, niet alleen naar de CO2-uitstoot uit de uitlaat. Een duurzame brandstof moet daarom ook duurzaam gemaakt zijn. Energie uit voedselgewassen en groene stroom, waarvoor houtpellets uit Canadese bossen in een kolencentrale worden verbrand, passen dus bijvoorbeeld niet in dit plaatje. Wel 100% groene stroom uit zon en wind.

Gezondheid versus klimaat

Brandstoffen die minder slecht zijn voor de luchtkwaliteit zijn lang niet altijd ook minder slecht voor het klimaat. Dit kan voor verwarring zorgen. Zo denken velen nog dat zij door een Euro 6- voertuig aan te schaffen (de hoogste wettelijke eis op luchtkwaliteit) ook een positieve bijdrage aan het klimaat te leveren. Maar de Euronorm zegt niks over de klimaatschade. De Euronorm zegt alléén iets over de uitstoot van luchtvervuilende stoffen. En zelfs daarin is niet alles wat het lijkt, zo hebben de berichten over dieselgate en sjoemelsoftware ons duidelijk gemaakt.

Brandstofranking personenauto's

Factsheet schone brandstoffen

Alles bij elkaar kan het behoorlijk verwarrend zijn voor consumenten en inkopers die gewoon een schone keuze willen maken. Toegankelijke informatie over hoe gezond en klimaatvriendelijk de verschillende brandstoffen zijn ontbreekt nog grotendeels; in ieder geval voor degenen die niet de tijd of expertise hebben om dikke documenten van verschillende onderzoeksinstituten door te spitten. Natuur & Milieu en PitPoint willen daar graag bij helpen. Daarom publiceerden wij deze vergelijking van de verschillende brandstofkeuzes op gezondheids- en klimaateffect. In de factsheet is te lezen hoeveel verschil de brandstof maakt. Met de keuze voor een zo schoon mogelijke brandstof kun je veel bijdragen aan een gezonde lucht. Ook help je het tegengaan van de klimaatveranderingen. Kies dus slim voor schonere lucht!

[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<p class="gform_not_found">Oeps! We konden je formulier niet vinden.</p>